دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٢٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٠٧٦
لایک
لایک
١٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٦

دج

دیدگاه
٣

قط

دیدگاه
٠

هلند

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه

همت

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.