دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢٠٢
لایک
لایک
٣٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٥

درپیشگاه

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه

نشان

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣

مرز باژ

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٣

همه پذیر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١

پیمانی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.