دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٣,٠٠٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٠٣
لایک
لایک
٤,٦٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٩٨٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

قراول

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٦

لاوا

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٥

یلمغ

دیدگاه

اکونومیک

دیدگاه
٢

سکر

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.