منو
فرزان توانگر
ویژه

فرزان توانگر

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
٤٢,٤١٢
رتبه کل
٩٥
رتبه کل
لایک
٤,٦٣٧
لایک
دیس‌لایک
١,٩٧٩
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

فرزان توانگر

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٢,٤١٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٥
لایک
لایک
٤,٦٣٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٩٧٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٧٦

انتما

دیدگاه
٦٨

مس

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٩

دت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

مشاجره کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٥

دباب

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.