منو
فرزان توانگر

فرزان توانگر

عضو از ٦ سال پیش
امتیاز کل
٤٢,١٧٢
لایک
٤,٦١٢
لایک
دیس‌لایک
١,٩٧٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٩١
رتبه کل
درباره‌ی من:

فرزان توانگر

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٢,١٧٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩١
لایک
لایک
٤,٦١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٩٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٦

انتما

دیدگاه
٦٨

مس

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
١٩

دت

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

مشاجره کردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٥

دباب

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.