برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ماهور الوند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همیشه فکر کن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

2 در واقع این جمله به معنای(قابلی نداشت)هست. 😊 ١٣٩٩/٠١/١٠
|

3 اجتناب کردن... ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

4 در واقع اگه بخوایم معنی رو بگیم گل لاله هست و اگر فیلم های زیر نویس شده مانند storks رو دیده باشید به عنوان فامیلی یک شخص هم بکار میره.
# یادگیری ...
١٣٩٨/١١/٢٤
|

5 این کلمه بیشتر در علوم بکار رفته برای مثال فیزیک که به معنای تجدید پذیر هست... ١٣٩٨/٠٨/٢٠
|

6 Find out:
To now a nout something because you ask for your teacher or your class mate or you mother.... 😀
١٣٩٨/٠٨/١٤
|

7 این جمله به معنای با من تماس بگیر یا به من زنگ بزن به کار میرود و خیلی مهمه که درست تلفظ کنیم💗☺ ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

8 It mean غلبه کردن😇 ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

9 در علم پزشکی به معنای علامت و نشانه ١٣٩٨/٠٦/٣٠
|

10 درواقع کلمه ی mess up کلمه ای هست که در زمان هایی که فرد دچار خستگی و افسردگی میشه بکار میره.
برای مثال: من به فلان جا نمی رم چون اون کار رو به ب ...
١٣٩٨/٠٦/١٢
|

11 درحال عمل ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

12 ضربه وارد کردن ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

13 در مقالات پزشکی به معنای شناسایی می باشد.
ولی درواقع بعضی وقع به معنای خواص هم هست.
98% این کلمه در مقالات پزشکی به معنای شناسایی هست...
...
١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

14 It mean؛ منتشر شده😆 ١٣٩٨/٠٥/٢٨
|

15 کارت جدید و تازه صادر شده. ١٣٩٨/٠٥/٠١
|

16 این کلمه در نوشته های مختلف معنی های مختلفی داره ولی در کل میشه سه تایی ١٣٩٨/٠٤/٢٣
|

17 تخمه ١٣٩٨/٠٤/٢١
|

18 راسته ی ماهی که تازه هست... ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

19 In the iran we can say چاق ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|