منو
میلاد مرادی دنگی

میلاد مرادی دنگی

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
١,١٣٨
لایک
١٢١
لایک
دیس‌لایک
٣٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٢٢٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٣٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٢٢٨
لایک
لایک
١٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

go shopping خرید رفتن ( خریدن لباس، کتاب، . . . ) do the shopping غذا و خوراکی خریدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

جای خالی را پر کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

Go towards sth/sb یعنی به سوی کسی یا چیزی رفتن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

spend sth on sth چیزی را برای چیزی خرج کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨

تقویت کننده زبان

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.