مهسا امینی

مهسا امینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهوالی١٨:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١١عامل حاکم والیگزارش
16 | 1
شمایل١٨:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١١- صورت - چهرهگزارش
14 | 2
لیگ برتر١٤:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/١١لیگ برتر خلیج فارس یا لیگ برترفوتبال ایران؛ بعد از لیگ آزادگان در تاریخ : ۱۱ آبان سال ۸۰ با حضور چهارده تیم به طور رسمی آغاز به کار کرد. در حال حا ... گزارش
9 | 0
protolanguage٢٠:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٤- زبان اولیه که دیگر زبانها از آن به جود آمده اند.گزارش
12 | 0
prothesis١٩:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٤در علم زبانشناسی: نوعی تغییر در صداهای موجود در یک زبان که در طول زمان تغییر کرده اند. اضافه کردن یک صدا ( حرف ) به ابتدای یک کلمه مانند: spirtus ... گزارش
25 | 0
epenthesis١٩:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤در علم زبان شناسی: نوعی تغییر در صداهای یک زبان که در طول زمان به وجود می آید. اضافه کردن صدا ( حرف ) به وسط یک کلمه مانند: spinel - - - - - > sp ... گزارش
16 | 0
غرابت٠٠:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤- غرابت : پیچیدگی - قرابت : نزدیکیگزارش
25 | 1
software٢٠:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٣- دستورالعمل های هدایت، کنترل و استفاده از سخت افزار برای انجام کارهای معین است.گزارش
18 | 1
firmware١٩:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٣- تجهیزاتی که از ترکیب سخت افزار و نرم افزار به وجود می آید. به عبارتی؛ آن دسته از قطعات سخت افزاری که روی آنها نرم افزار نوشته شده است . مانند Romگزارش
7 | 0
بادافراه٢٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥- مجازات - کیفرگزارش
5 | 0
سدره١٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦- نام درختی است در آسمان هفتم که آن را سدره المنتهی گویندگزارش
16 | 0
extension٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٣- دنبالهگزارش
30 | 0
نیشتر١٦:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥- چاقوی فلزی نوک تیز - تیغ جراحیگزارش
12 | 1
توقیع١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٥- امضا کردن نامه و فرمانگزارش
12 | 1
overextension٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧در زبان شناسی : - افزایش معنایی مخالفِ ( کاهش معنایی underextention )گزارش
16 | 1
logogram١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧در علم زبان شناسی : 'واژه نگاشت' - when symbols come to be used to represent . word in a language - نشانی واحد که نماینگر یک واژه است . مثل خط می ... گزارش
23 | 0
reservation١٧:١١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٤- قید و شرط - نکتهگزارش
34 | 1
نسر٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤نسر : کرکس نصر: یاری نثر:مقابل شعر ، پراکندنگزارش
12 | 0
جعاله١٨:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢- عقد جعاله یعنی: انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند؛مالی معینی را بدهد. به کسی که این قرار را می گذارد ( جاعل ) و به کسی که ک ... گزارش
53 | 0
جلادت٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٨- شجاعتگزارش
7 | 0
diachronic linguistics٢٠:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٦is an approach to linguistics which studies how a language changes over a period of time , also called ( historical linguistic )گزارش
9 | 0
distort٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٤- خللگزارش
25 | 1
surplus٢٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩- اضافی - مازاد - زیادیگزارش
21 | 1
tempest٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩- طوفان - هیجان - سروصداگزارش
9 | 1
عتاب٠١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥- ملامت - وقیعتگزارش
21 | 1
فشار٢١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤فُشار: بیهود گویی فِشار: فعل امر از مصدر فشردنگزارش
18 | 1
طاس٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤طاس: آویزه ای از طلا و نقره تاس:کاسه ی مسیگزارش
12 | 1
اثیر٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- اثیر:کره ی آتش - اسیر: گرفتار - عصیر: آب میوهگزارش
21 | 1
افگار١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- خلیده - خسته - آزردهگزارش
12 | 1
سماط١٧:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤نطع/سماط/خوان - - - - - >سفرهگزارش
48 | 3
راغ١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- راغ/تیه/ هامون/ بادیه - - - - >بیابانگزارش
16 | 1
طیلسان١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤طیلسان واژه عربی ( معرب یا واژه دخیل ) که برابرِ فارسی آن ( تالشان ) به معنای ؛ جامه بلند و گشاد ، رداگزارش
16 | 1
خشت١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- نوعی نیزه ی کوچک زوبینگزارش
18 | 1
دوال١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- تسمه - ریسمان فتراک: تسمه و دَوالی که از پس و پیش زین اسب می آویزند - ترک بند چرم و پوستگزارش
5 | 1
یرغو١٦:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- عدلیه یارغوچی: قاضیگزارش
5 | 1
حرمان٠٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- ناامیدی - بی نصیبی - مایوس - خایبگزارش
14 | 1
مصاحب٠٢:١١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- هم نشینگزارش
9 | 1
اصناف٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- انواعگزارش
14 | 1
باریابی٠١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- اجازه حضور پیدا کردنگزارش
2 | 1
سفت٠١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤سُفت: دوش و کتفگزارش
2 | 1
تعبیه٠١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- قر دادن - جاسازیگزارش
7 | 1
طوع٠١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- فرمان بردنگزارش
7 | 1
سلک٠١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- رشته - نخگزارش
7 | 1
استبعاد٠١:٤٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- دور شمردنگزارش
21 | 1
همیان٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- کیسه ی پولگزارش
2 | 1
ورا٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- عقب - پس - پشتگزارش
9 | 1
دگنگ٠١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- چماق - گرز بزرگگزارش
2 | 1
دونگ٠١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- احمقگزارش
23 | 1
مهابت٠١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- وقار - حشمت - سطوتگزارش
12 | 1
ازهار٠١:١٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤- ازهار: شکوفه ها - اظهار: بیان کردنگزارش
14 | 1