منو
مهسا امینی

مهسا امینی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٤٠,٧٧٥
لایک
٤,١٦٩
لایک
دیس‌لایک
٦٦١
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٠,٧٧٥
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٤
لایک
لایک
٤,١٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠٠

با توجه به بافت متن : - کنترل کردن - مدیریت کردن - اداره کردن - نظارت کردن - به کار بردن/بستن - استفاده کردن - تاثیر گذاشتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧٨

- اختلاف نظر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧٧

- در زباشناسی: سیاق کلام یا بافتار موقعیتی گونه ای از زبان که توسط گروه خاصی از افراد به اشتراک گذاشته میشود که معمولااز واژه ها و ساختارهای گرامری ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧٦

- پذیرفتن - قبول کردن - تشخیص دادن - متوجه شدن - فهمیدن - تایید کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦٤

In studies of language acquisition, the term chunk refers to several words that are customarily used together in a fixed expression, such as “in my o ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.