برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عرفان گل محمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تراکی هم گفته می‌شود. ١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

2 پیشگویان ١٤٠٠/٠٣/٠١
|

3 بدیهیات ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

4 مطالعه سیستمیک استفاده از گیاهان دارویی به وسیله گروه های فرهنگی خاص_یجورایی سیر تاریخی استفاده از گیاهان دارویی در فرهنگ های خاص ١٤٠٠/٠٢/١٠
|

5 تمام عیار ١٤٠٠/٠١/٣١
|

6 موسیمول (همچنین به عنوان agarin یا pantherine شناخته می شود) یکی از اجزای روانگردان اصلی قارچ مگس و گونه های مرتبط قارچ است. ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

7 دائوا یکی از واژه‌های کهن و قدمت آن به دوران آریاییان می‌رسد. دیوان گروهی از پروردگاران آریائی بوده‌اند. پس از جدائی ایرانیان از هندوان و ظهور زرتشت ... ١٤٠٠/٠١/١٥
|

8 آتشکده ١٤٠٠/٠١/١٥
|

9 او خدای آداب و رسوم است و بر آداب و رسوم حاکم بر قبایل و اقوام مختلف ودایی حکومت می کند. ١٤٠٠/٠١/٠٩
|

10 شریان ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

11 مدح ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

12 نوین ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

13 مکروه ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

14 باستانی ١٣٩٩/١٢/٢٩
|

15 مادرانه ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

16 ایزدبانو ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

17 سوار شدن/کردن برچیزی.(اصطلاحا) ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

18 زوال ١٣٩٩/١٢/٢١
|

19 نیاگاو ١٣٩٩/١٢/١٩
|

20 فرهنگ ناتوفیان از مهم‌ترین فرهنگ‌های معرف دوره فراپارینه سنگی در خاور نزدیک است که به عنوان فرهنگ بلافاصله قبل از کشاورزی در منطقه مناطق شرقی دریای م ... ١٣٩٩/١٢/١٦
|

21 آغازین ١٣٩٩/١٢/١٣
|

22 غار نگاره ١٣٩٩/١٢/١٣
|

23 مخفف thousand هم است.(عامیانه) ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

24 سلطه گر ١٣٩٩/١١/٢٧
|

25 دقیقا نقطه مقابل خردگراییه.
عقل و خرد با هم تفاوت دارن.
١٣٩٩/١١/٢٦
|

26 در پزشکی:عنکبوتیه ١٣٩٩/١١/١٢
|

27 عصب شناسی زبانی ١٣٩٩/١١/٠٦
|

28 میمون نشئه
این کلمه برای تئوری میمون نشئه از ترنس مک‌کنا است.
١٣٩٩/١١/٠٣
|

29 فاجعه ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

30 دوپایان ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

31 موجودات دوپا ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

32 پراکنده ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

33 عقل سلیم ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|