دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٦١٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٠٠٢
لایک
لایک
٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
١

یکی زنگ میزنه گوشی را بر می دارید، مثلا او با یکی از اعضای خانواده تون کار داره ولی خونه نیست. شما به شخصی که پشت تلفن هست می گید: Can I take a mess ...

تاریخ
٢ هفته پیش
دیدگاه
١

I recall those days vividly, how I would shower others with compliments, hoping to be cherished in their eyes

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
١

Mina is a mean - spirited individual, often driving me to the brink of insanity

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
١

Zahra, in her extravagant and reckless manner, siphons off most of her mother's pension for herself, leaving only a small portion for her mother

تاریخ
٣ هفته پیش
دیدگاه
٠

رفتار زشت، رفتار بدجنس گونه، از روی مرض

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.