خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net )

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( entofa.net ) " خانه ژورنال دانشجویان ایران" به آدرس entofa. net ارائه دهنده مقالات علمی معتبر جهان در کلیه ی رشته های دانشگاهی با ترجمه فارسی بر اساس چیدمان و دپارتمان رشته های علمی سایت معتبر ELSEVIER . ( با افتخار همکار اولین دیکشنری چند زبانه کشور. . . دیکشنری آنلاین آبادیس )

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهorganizational culture١٠:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠فرهنگ سازمانیگزارش
16 | 0
analytic hierarchy process٠٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠فرایند تحلیل سلسله مراتبیگزارش
16 | 0
employee creativity١٧:١٤ - ١٣٩٨/٠٨/٢٨خلاقیت کارکنانگزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده