دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٢٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٣١
لایک
لایک
٧٦٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

دیدگاه
٠

باندیکوت نواری شرقی ( نام یک پستاندار در جنوب استرالیا )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

تغییرناپذیری ژنتیکی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

عدم تقارن متغیر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

نام شهری در جمهوری آذربایجان، که در منطقه قره باغ این کشور واقع شده است. شوشا در سال 1992 با حمله نیروهای مسلح ارمنستان به آذربایجان اشغال شد. این شه ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

باکتری دریایی سیدولتروموناس

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Nagorno-Karabakh is an Armenian enclave inside Azerbaijan.
دیدگاه
١

قره باغ همان گونه که از ریشه کلمه پیداست سرزمین مسلمانان آذربایجانی بوده که توسط ارمنستان اشغال شده است

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.