امیل به بدی

امیل  به بدی امیل : EMIL

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهموعود١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩درجواب دوست عزیز کاربر گرامی باید بگم :اسم خودتو اینجوری به انگلیسی بنویس : MOWOOD. . . این صحیح ترین شکلشه که پیشنهادکردم اگه یک انگلیسی زبان ویاحتی ... گزارش
21 | 2
موعود١٩:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩وعده داده شده . بشارت داده شده . . . هر نوع واقعه، حادثه، دگرگونی و تحول و. . . . که ازقبل و پیشاپیش وعده ، بشارت و خبر وقوع وحدوث آن واقعه یاحادثه ا ... گزارش
21 | 1
امیل٠٧:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/١١در فارسی کهن ودر قصه های حماسی عامیانه به مردجنگجویی که خمیده وبدون سپروشمشیرونیزه سواربراسب میتازید گفته میشد . مایل تر . گراینده تر ومردخمیده ی درح ... گزارش
5 | 1
hot wire١٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٨اصطلاحی برای سیم پیچ هیترهای برقی . سیم پیچ هایی که عبور جریان الکتریسیته از آنها باعث تولید گرمادربخاریهای برقی میشود.گزارش
0 | 1
امیل١٠:٣١ - ١٣٩٨/٠٦/١٨املای صحیح انگلیسی واژه امیل ( EMIL ) است.گزارش
7 | 1
امیل١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٨امیل نامیست پسرانه که از واژه امانوییل گرفته شده که واژه ایست فرانسوی و نام ولقبیست برای عیسی مسیح درانجیل یونانی به معنی : ( خدا با ما ) .گزارش
7 | 1
رزیتا٠٩:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٨رزسان . رز گونه . همانند رز . رز که همان گل رزاست وتابه معنی همتا و هماننداست. منظورنسبت دادن صفت زیبایی گل رزاست به صاحب نام . البته ( رزی ) رزکوچک ... گزارش
2 | 1
سودایی١٧:٤٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦آتشین مزاج . تند مزاج . افسارگسبخته . سرکش .گزارش
9 | 1
سیاله١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦سیل خروشان . جریان شدید. ودرترجمه برخی مقالات متافیزیکی برای تعریف امواج جوشان وخروشان پرتوهای نور الهی ازاین واژه استفاده شده است. گزارش
9 | 1
اعظم٠١:٠٥ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦عظیم ترین . بلند مرتبه ترین. بزرگوارترین .گزارش
21 | 1
حی٠٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦زنده جاوید . جاودان . نامیرا.گزارش
18 | 1
astral projection١٩:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦انعکاس اثیری . برون فکنی اثیری . تجسم اثیری . نوعی مراقبه و تمرین معنوی که به عنوان مثال برخی مرتاضان هندی انجام میدهند تا روحشان تجربه سفربیرون ازکا ... گزارش
12 | 1
kingdoms٠٩:٠٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢فرمانروایی ها . مستعمرات . عوالم .گزارش
2 | 1
kingdom٠٨:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢فرمانروایی . ملکوت. قلمرو . حیطه . گستره و. . .گزارش
5 | 1
plane٠٨:٢٤ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢پهنه . سطح . مرحله . سطحی ازسطوح. پهنه مسطحگزارش
14 | 1
astral٠٧:٥٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢اثیری . اختری . متافیزیکی. معنوی . تخیلی . رویایی. سودایی.گزارش
9 | 1
soul mates٠٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠جفت های معنوی . دوقلوهای زمانی . همان دو روحی که برخی به نام همزادهای معنوی میشناسند که مکمل یکدیگر بوده بارسیدن به هم واتحاد بایگدیگر خیلی سریعتر سی ... گزارش
5 | 1
انعکاس اثیری٠٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠ASTRAL PROJECTION :انعکاس اثیری . تصویریر سازی اثیری . برون فکنی اثیری . نوعی مراقبه وخلسه معنوی که طی آن روح به واسطه پوشیدن کالبد اثیری تجربه حرکت ... گزارش
0 | 1
جهان اثیری٠٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٢/٢٠ASTRAL WORLD : جهان اثیری . جهان ناشناخته محیط بر جهان پیرامون ما. دارای سطوح مختلف . شامل برزخ وبهشتها وجهنمهای ذکرشده درشریعت وکتب ادیان ومذاهب .گزارش
5 | 1
projects١٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠١پروژه . نقشه ها . طرح ها . شکل ها . نقش ها .گزارش
21 | 1
entrances structure٠٩:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠١ساختارها ی ورودی . دالانهای ورودی.گزارش
2 | 1
overlie٠٨:٣١ - ١٣٩٨/٠٢/٠١احاطه داشتن برچیزی . پوشش دادن . استتار.گزارش
2 | 1
سودا٠٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٦این واژه باتلفظSODA یک واژه کهن ایرانی وهندیست که باتلفظSEVDAفرق میکندودرواقع ریشه های یکسانی ندارند ونبایداین دوراباهم اشتباه گرفت . زیراسودادرادبیا ... گزارش
44 | 3
سودا٠٥:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٦عزیزای من چراگیر دادین به SEVDA. . . SEVDA ترکی یه چیز دیگه است . SODA فارسی چیزدیگه. . . تازه ریشه کلمه سودای ترکی هم به معنی عشقای مزخرف بین زن ومر ... گزارش
46 | 2
لموریا٠٤:٢٨ - ١٣٩٨/٠١/٢٦سرزمینی اساطیری اسطوره ای و باستانی که درزمانهای دوردست دراقیانوس آرام قرارداشت وبه همراه آتلانتیس وچند خشکی کوچک دیگر تنها قاره ها وخشکی های کره زمی ... گزارش
2 | 1
جهان اثیری٠٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٦جهان پس ازمرگ . یکی ازطبقات آفرینش . . جهان بالاترازجهان ماده جهانی پهناور دارای طبقات بخشها بهشتها جهنمها وسطوح گوناگون متنوع وبیشمار . . جهانی وسیع ... گزارش
5 | 1
astral plane٠٤:١٩ - ١٣٩٧/١٢/١٤ارجاع اینجانب به سوره الملک آیه 3 برای استنادبه کلام وحی درمورد طبقه بندی ابعاد وجهانهای هستی` میباشد. وگرنه دراین آیه توضیحات اختصاصی درموردتک تک طب ... گزارش
7 | 1
اثیری٠٣:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/١٤( رویایی . عاطفی . احساسی. سحرآمیز . سودایی ) . دربرخی منابع و مقالات و . . . از واژه اثیری برای بیان معانی بالا استفاده شده است. همچنین. تلطیف شده ... گزارش
14 | 1
سودا٠٤:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/١٣درادبیات کهن ایرانی معنی حالت دگرگونی وازخود بیخودشدن ازسرعشق شدیدرانیز میدهد اما نه عشق بشری بلکه جنونی که عاشق رادگرگون میکند از شدت عشق الهی ست. . ... گزارش
46 | 2
atlantis٠٢:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/١٣ATLANTIS : قاره باستانی غرق شده . تمدن فراموش شده نوع بشر . فرض براین است که افلاطون اولین فردی بود که اسرار آتلانتیس رابه شکل علنی افشا نمود. . . حد ... گزارش
23 | 1
اتلانتیس٠٠:٣٤ - ١٣٩٧/١٢/١٣ATLANTIS : سرزمین باستانی غرق شده . قاره ای بزرگ باتمدنی بسیارپیشرفته تراز عصرحاضر بشر ، باساکنانی هوشمند وزبردست درانواع واقسام علوم وفنون وهنرها. ع ... گزارش
18 | 1
سودایی٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/١٢ازخودبیخود . مجنون . واله . سرگشته وحیران. واژه ای دراصطلاحات عرفانی برای معرفی شخصی که ازخودبیخودشده است وبه شخصی که به جای عقل وتفکرمنطقی وبه سبب ا ... گزارش
23 | 1
sub astral١٦:٣٠ - ١٣٩٧/١٢/١١زیر اختری . مادون اثیری . منظورکهکشانهای فیزیکی یابه عبارتی جهان فیزیکیست که درسلسله مراتب آفرینش پائین تر از طبقه اثیری قراردارد. به این علت درادبیا ... گزارش
0 | 1
sub١٦:٠٣ - ١٣٩٧/١٢/١١مادون . زیرین . تحتانی . تبعه . زیرمجموعه . یکی از انشعابات جریان اصلی . محدوده ی احاطه شده.گزارش
30 | 1
اثیری١٥:٢٣ - ١٣٩٧/١٢/١١برای دیدن معناو مفهوم کامل ودقیق واژه ( اثیری ) به صفحه ترجمه واژه ( Astral ) . و برای واژه ( جهان اثیری ) به صفحه ترجمه واژه _ ( Astral plane ) در ه ... گزارش
14 | 1
causal٠٨:١٣ - ١٣٩٧/١٢/١١برهان وجودی . علت انگیزشی. و دربرخی جملات نیزبه معنی استدلالی بکار رفته است.گزارش
14 | 1
causal٠٧:٥٥ - ١٣٩٧/١٢/١١علی . علت وجودی . دلیل بنیادین . عامل اصلی . علت انگیزشی . علت سببی . درادبیات عرفانی CausalWorld به معنی جهان علی است. طبقه ای ازطبقات آفرینش که علت ... گزارش
25 | 1
اثیری٠٦:١٨ - ١٣٩٧/١٢/١١از پیگری فضای زنده تپنده وپرمشارکت دیکشنری آنلاین آبادیس لذت میبرم . . . دوست عزیزم محمدیاسین مفهوم تقریبا درستی درموردواژه نوشتنداما به نظراین حقیرا ... گزارش
30 | 1
اثیری٠٥:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/١١صحیح ترین معانی واژه اثیری : تابناک . اختری فروزان معنوی وسماوی میباشد. . . معنا و مفهوم مبسوط آنرا درذیل معنی واژه Astral درهمین لغتنامه نوشته ام. . ... گزارش
48 | 1
astral body٠٢:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/١١Astral Body : پوشش اثیری . کالبدی تابناک ورقیق . که روح درپوشش آن از آزادی عمل بیشتری نسبت به جسم خاکی برخورداراست. به عنوان مثال درهنگام خواب عمیق و ... گزارش
14 | 1
astral body٠١:٣١ - ١٣٩٧/١٢/١١کالبد اثیری. کالبداختری وسماوی . کالبد معنوی . کالبدنورانی و بی وزن دارای ارتعاشات سریعتر ولطیف ترازجسم فیزیکی.گزارش
16 | 1
astral plane٠٠:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/١١Astral Plane : به معنی سطح اثیری . پهنه باعظمتی که پهنای آن غیرقابل تصوراست. طبقه ای از آفرینش که ازنظرترتیب شمارش بالاترازطبقه فیزیکی قراردارد و برط ... گزارش
18 | 1
astral٢٠:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/١٠Astral Body :به معنی کالبداختریست . کالبداثیری. کالبدسماوی . کالبدی که روح انسان پس از مرگ جسم فیزیکی وبه محض ترک کالبدفیزیکی چون جامه ای برتن می کند ... گزارش
37 | 1
astral١٨:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/١٠( اثیری ) بهترین ودقیق ترین معنی برای کلمه Astralمیباشد. ( آسمانی . اختری . تابناک . معنوی. فرامادی. )گزارش
30 | 1
سودا١٧:١٦ - ١٣٩٧/١٢/١٠متاسفانه دوستان صرفابه ترجمه تلفظ ترکی واژه بسنده کرده اند. سودادرادبیات کهن ایران وهند به معنی ( جنون پاکبازی. قمارمعنوی. تجارت بدون تدبیروپر ریسک. ... گزارش
80 | 5
اثیر١٨:٢٤ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥عنصری متا فیزیکی بی وزن وبسیاررقیق که ساختارفرمولی مشخص معین قابل تشریح واندازه گیری با مقیاسهای فیزیکی ندارد. . دانشمندانی که درزمینه متافیزیک تبحرد ... گزارش
62 | 1
emil٠٦:٢٣ - ١٣٩٦/٠٥/١٦نامی مردانه به معنی خدابامن - برگرفته ازواژه ی امانوییل به معنی خداباما - یکی ازالقاب واسامی عیسی مسیح درانجیل. . .گزارش
14 | 1
اثیر١٠:٣٦ - ١٣٩٦/٠٥/٠٦عنصراولیه وعنصربنیادین . عنصرزیربنایی وابتدایی تراز عناصر فیزیکی جهان پیرامون ما . عنصری رقیق . سبک ودرخشان . برخی عرفا گویند کالبد اجنه وپریان ازاثی ... گزارش
48 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهastral٢٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٣
• Astral Projection. Projects you and friends into Astral Plane.
انعکاس اثیری ( برون فکنی اثیری ) :انعکاسی که شماودوستانتان رابه سطح اثیری منتقل میکند .
7 | 1