برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیل به بدی

امیل  به بدی امیل : EMIL

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درجواب دوست عزیز کاربر گرامی باید بگم :اسم خودتو اینجوری به انگلیسی بنویس : MOWOOD... این صحیح ترین شکلشه که پیشنهادکردم اگه یک انگلیسی زبان ویاحتی ا ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

2 وعده داده شده .بشارت داده شده ... هر نوع واقعه، حادثه، دگرگونی و تحول و.... که ازقبل و پیشاپیش وعده ،بشارت و خبر وقوع وحدوث آن واقعه یاحادثه اطلاع ... ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

3 در فارسی کهن ودر قصه های حماسی عامیانه به مردجنگجویی که خمیده وبدون سپروشمشیرونیزه سواربراسب میتازید گفته میشد . مایل تر .گراینده تر ومردخمیده ی درحا ... ١٣٩٨/٠٧/١١
|

4 اصطلاحی برای سیم پیچ هیترهای برقی . سیم پیچ هایی که عبور جریان الکتریسیته از آنها باعث تولید گرمادربخاریهای برقی میشود. ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

5 املای صحیح انگلیسی واژه امیل ( EMIL ) است. ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

6 امیل نامیست پسرانه که از واژه امانوییل گرفته شده که واژه ایست فرانسوی و نام ولقبیست برای عیسی مسیح درانجیل یونانی به معنی : ( خدا با ما) . ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

7 رزسان .رز گونه .همانند رز .رز که همان گل رزاست وتابه معنی همتا و هماننداست.منظورنسبت دادن صفت زیبایی گل رزاست به صاحب نام .البته (رزی) رزکوچک وغنچه ر ... ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

8 آتشین مزاج . تند مزاج . افسارگسبخته . سرکش . ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

9 سیل خروشان . جریان شدید. ودرترجمه برخی مقالات متافیزیکی برای تعریف امواج جوشان وخروشان پرتوهای نور الهی ازاین واژه استفاده شده است.
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

10 عظیم ترین . بلند مرتبه ترین. بزرگوارترین . ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

11 زنده جاوید . جاودان . نامیرا. ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

12 انعکاس اثیری . برون فکنی اثیری .تجسم اثیری . نوعی مراقبه و تمرین معنوی که به عنوان مثال برخی مرتاضان هندی انجام میدهند تا روحشان تجربه سفربیرون ... ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

13 فرمانروایی ها .مستعمرات .عوالم . ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

14 فرمانروایی .ملکوت.قلمرو . حیطه .گستره و... ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

15 پهنه . سطح .مرحله .سطحی ازسطوح. پهنه مسطح ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

16 اثیری .اختری .متافیزیکی.معنوی .تخیلی .رویایی. سودایی. ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

17 جفت های معنوی . دوقلوهای زمانی . همان دو روحی که برخی به نام همزادهای معنوی میشناسند که مکمل یکدیگر بوده بارسیدن به هم واتحاد بایگدیگر خیلی سریعت ... ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

18 ASTRAL PROJECTION :انعکاس اثیری .تصویریر سازی اثیری . برون فکنی اثیری .نوعی مراقبه وخلسه معنوی که طی آن روح به واسطه پوشیدن کالبد اثیری تجربه حرکت ... ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

19 ASTRAL WORLD : جهان اثیری . جهان ناشناخته محیط بر جهان پیرامون ما. دارای سطوح مختلف . شامل برزخ وبهشتها وجهنمهای ذکرشده درشریعت وکتب ادیان ومذاهب ... ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

20 پروژه . نقشه ها .طرح ها .شکل ها . نقش ها . ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

21 ساختارها ی ورودی .دالانهای ورودی. ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

22 احاطه داشتن برچیزی . پوشش دادن . استتار. ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

23 این واژه باتلفظSODA یک واژه کهن ایرانی وهندیست که باتلفظSEVDAفرق میکندودرواقع ريشه های یکسانی ندارند ونبایداین دوراباهم اشتباه گرفت .زیراسودادرادبیات ... ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

24 عزیزای من چراگیر دادین به SEVDA...SEVDA ترکی یه چیز دیگه است . SODA فارسی چیزدیگه... تازه ریشه کلمه سودای ترکی هم به معنی عشقای مزخرف بین زن ومر ... ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

25 سرزمینی اساطیری اسطوره ای و باستانی که درزمانهای دوردست دراقیانوس آرام قرارداشت وبه همراه آتلانتیس وچند خشکی کوچک دیگر تنها قاره ها وخشکی های کره زمی ... ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

26 جهان پس ازمرگ .یکی ازطبقات آفرینش .. جهان بالاترازجهان ماده جهانی پهناور دارای طبقات بخشها بهشتها جهنمها وسطوح گوناگون متنوع وبیشمار ..جهانی وسیع وشگ ... ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

27 ارجاع اینجانب به سوره الملک آیه 3 برای استنادبه کلام وحی درمورد طبقه بندی ابعاد وجهانهای هستی` میباشد.وگرنه دراین آیه توضیحات اختصاصی درموردتک تک طبق ... ١٣٩٧/١٢/١٤
|

28 (رویایی .عاطفی .احساسی. سحرآمیز .سودایی )
.دربرخی منابع و مقالات و ...از واژه اثیری برای بیان معانی بالا استفاده شده است. همچنین.تلطیف شده ور ...
١٣٩٧/١٢/١٤
|

29 درادبیات کهن ایرانی معنی حالت دگرگونی وازخود بیخودشدن ازسرعشق شدیدرانیز میدهد اما نه عشق بشری بلکه جنونی که عاشق رادگرگون میکند از شدت عشق الهی ست. ... ١٣٩٧/١٢/١٣
|

30 ATLANTIS : قاره باستانی غرق شده .تمدن فراموش شده نوع بشر .فرض براین است که افلاطون اولین فردی بود که اسرار آتلانتیس رابه شکل علنی افشا نمود...حدو ... ١٣٩٧/١٢/١٣
|

31 ATLANTIS : سرزمین باستانی غرق شده . قاره ای بزرگ باتمدنی بسیارپیشرفته تراز عصرحاضر بشر ، باساکنانی هوشمند وزبردست درانواع واقسام علوم وفنون وهنره ... ١٣٩٧/١٢/١٣
|

32 ازخودبیخود .مجنون .واله .سرگشته وحیران. واژه ای دراصطلاحات عرفانی برای معرفی شخصی که ازخودبیخودشده است وبه شخصی که به جای عقل وتفکرمنطقی وبه سبب احس ... ١٣٩٧/١٢/١٢
|

33 زیر اختری . مادون اثیری . منظورکهکشانهای فیزیکی یابه عبارتی جهان فیزیکیست که درسلسله مراتب آفرینش پائین تر از طبقه اثیری قراردارد.به این علت درادبیا ... ١٣٩٧/١٢/١١
|

34 مادون .زیرین .تحتانی . تبعه . زیرمجموعه .یکی از انشعابات جریان اصلی .محدوده ی احاطه شده. ١٣٩٧/١٢/١١
|

35 برای دیدن معناو مفهوم کامل ودقیق واژه (اثیری ) به صفحه ترجمه واژه ( Astral ) . و برای واژه (جهان اثیری ) به صفحه ترجمه واژه _ ( A ... ١٣٩٧/١٢/١١
|

36 برهان وجودی .علت انگیزشی. و دربرخی جملات نیزبه معنی استدلالی بکار رفته است. ١٣٩٧/١٢/١١
|

37 علی . علت وجودی . دلیل بنیادین . عامل اصلی .علت انگیزشی .علت سببی .درادبیات عرفانی CausalWorld به معنی جهان علی است. طبقه ای ازطبقات آفرینش که علت و ... ١٣٩٧/١٢/١١
|

38 از پیگری فضای زنده تپنده وپرمشارکت دیکشنری آنلاین آبادیس لذت میبرم . ..دوست عزیزم محمدیاسین مفهوم تقریبا درستی درموردواژه نوشتنداما به نظراین حق ... ١٣٩٧/١٢/١١
|

39 صحیح ترین معانی واژه اثیری : تابناک . اختری فروزان معنوی وسماوی میباشد...معنا و مفهوم مبسوط آنرا درذیل معنی واژه Astral درهمین لغتنامه نوشته ام. ... ١٣٩٧/١٢/١١
|

40 Astral Body : پوشش اثیری .کالبدی تابناک ورقیق .که روح درپوشش آن از آزادی عمل بیشتری نسبت به جسم خاکی برخورداراست. به عنوان مثال درهنگام خواب عمیق و ... ١٣٩٧/١٢/١١
|

41 کالبد اثیری. کالبداختری وسماوی .کالبد معنوی . کالبدنورانی و بی وزن دارای ارتعاشات سریعتر ولطیف ترازجسم فیزیکی. ١٣٩٧/١٢/١١
|

42 Astral Plane : به معنی سطح اثیری .پهنه باعظمتی که پهنای آن غیرقابل تصوراست. طبقه ای از آفرینش که ازنظرترتیب شمارش بالاترازطبقه فیزیکی قراردارد و برطب ... ١٣٩٧/١٢/١١
|

43 Astral Body :به معنی کالبداختریست . کالبداثیری. کالبدسماوی .کالبدی که روح انسان پس از مرگ جسم فیزیکی وبه محض ترک کالبدفیزیکی چون جامه ای برتن می کند ... ١٣٩٧/١٢/١٠
|

44 ( اثیری ) بهترین ودقیق ترین معنی برای کلمه Astralمیباشد.( آسمانی .اختری .تابناک . معنوی. فرامادی. ) ١٣٩٧/١٢/١٠
|

45 متاسفانه دوستان صرفابه ترجمه تلفظ ترکی واژه بسنده کرده اند. سودادرادبیات کهن ایران وهند به معنی (جنون پاکبازی.قمارمعنوی.تجارت بدون تدبیروپر ریسک.)هم ... ١٣٩٧/١٢/١٠
|

46 عنصری متا فیزیکی بی وزن وبسیاررقیق که ساختارفرمولی مشخص معین قابل تشریح واندازه گیری با مقیاسهای فیزیکی ندارد. .دانشمندانی که درزمینه متافیزیک تبحر ... ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

47 نامی مردانه به معنی خدابامن-برگرفته ازواژه ی امانوییل به معنی خداباما- یکی ازالقاب واسامی عیسی مسیح درانجیل... ١٣٩٦/٠٥/١٦
|

48 عنصراولیه وعنصربنیادین .عنصرزیربنایی وابتدایی تراز عناصر فیزیکی جهان پیرامون ما .عنصری رقیق .سبک ودرخشان . برخی عرفا گویند کالبد اجنه وپریان ازاثی ... ١٣٩٦/٠٥/٠٦
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 astral
• Astral Projection. Projects you and friends into Astral Plane.
• انعکاس اثیری(برون فکنی اثیری) :انعکاسی که شماودوستانتان رابه سطح اثیری منتقل میکند .
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|