برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

التن قاسمپور

التن قاسمپور ۱۵ از تبریز
از چیت سازان باغشمال
ترم T19

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 فرمان شناسی،سیبرنتیک،واپادشناسی ١٣٩٨/٠٨/١٨
|

2 اسم نوعی ماشین
ولی در کشور های دیگر یک اسم دختر است
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

3 صحنه ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

4 Refrigerator
اتاقی کوچک که برای سرد کردن یا تازه نگه داشتن مواد خوراکی یا نوشیدنی استفاده می شود
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

5 Short massage sending ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

6 توضیحات بیشتر،توضیحات اضافی ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

7 سناریو،فیلمنامه ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

8 بی رنگ،بی طرف،خنثی ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

9 پیاز سرخ کرده ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

10 پیاز ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

11 This boat is floating
این قایق شناور است
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

12 شناور بودن ١٣٩٨/٠٨/١٧
|

13 پارو
١٣٩٨/٠٨/١٧
|

14 احترام گذاشتن،سپاسگذاری ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

15 پر خطر،خطر ناک
Dangerous
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

16 بی خبر
نا اگاه
١٣٩٨/٠٨/١٢
|

17 رقابت ١٣٩٨/٠٨/١١
|

18 کلمات اضافه ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

19 اضافه،زیاد،بسیار،فراوان
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

20 خوردنی به زبان نوزادان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

21 نوعی جای روستا مانند
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

22 زمانی که یک نوزاد درخواست شیرینی یا از قبیل کند از غاغا لی لی استفاده می کند ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

23 (نظر،عقیده،فکر،اندیشه،ایده)
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

24 Azad University
دانشگاه آزاد
معنی اصلی کلمه University:دانشگاه
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

25 اقوام،خویشاوندان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

26 طبیعتاً ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

27 پارچه از جنس کتان
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

28 بخش،قسمت
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

29 آب جاری موجود در قسمت کم عمق رودخانه ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

30 سخت،سنگین ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

31 از جنس چرم
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

32 قوی،محکم،نیرومند ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

33 سخت،شدید ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

34 تاریک،تاریکی شب ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

35 بسیار سرد،یخبندان
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

36 نا پایدار،بی اساس،بدون پایه ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

37 خشمگین،عصبانی ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

38 خشم،عصبانیت
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

39 دلیر،شجاع،ماجراجو،نترس
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

40 ماجراجویی
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

41 شهرت،محبوب ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

42 مشهور و دوست داشتنی مثل (خدا) ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

43 برخورد سلطنتی ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

44 جنگ بین قبایل ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

45 خطر ناک،پر مخاطره،خوفناک
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

46 خطر،خوفناک
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

47 زهر سم
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

48 در معرض خطر قرار دادن
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

49 Adj: something that has always been done or made in the same way
سنتی،سنت قدیمی
١٣٩٨/٠٨/١٠
|

50 أب (أبو،أبا،أبي)
پدر
١٣٩٨/٠٨/١٠
|