الهام مرادی

الهام مرادی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهprogressive tax١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٠مالیات تصاعدیگزارش
0 | 0
deflated price١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥قیمت واقعی، قیمت اجناس و خدمات پس از قطع یارانه های قیمتی از سوی دولتگزارش
5 | 0
captive power plant٢١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٣نیروگاه انحصاری، اصطلاحاً به نیروگاه برق در حال فعالیت در مجموعه ای صنعتی اشاره می گردد نظیر نیروگاه های تولید برق مستقر در پالایشگاه ها جهت تولید بر ... گزارش
7 | 0
greenwashing risk٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢١ریسک سبزشویی: این ریسک در بازار اوراق قرضه سبز و سرمایه گذاری های اخلاقی مطرح می شود با این توضیح که در غیاب یک تعریف واحد و استاندارد مدون از فعالیت ... گزارش
7 | 0
self fulfilling١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/١٥صحه گذاشتن بر برداشت شخصی بر اساس دیدن رفتار دیگرانگزارش
9 | 0
guarantee fund٢٠:١٧ - ١٣٩٩/٠١/٣٠وجه الضمانه ( تقریبا نظیر مانده جبرانی در بازار پولی می باشد ) گزارش
0 | 0
co financing١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٠٨تأمین مالی مشترک یک پروژه یا مجموعه ای از پروژه های تعریف شده در یک حوزه با همکاری چند مؤسسه مالی داخلی یا آژانس های مالی بین المللی بسته به گستردگی ... گزارش
5 | 0
feed in tariff١٨:٥٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٣تعرفه خوراک ( مورد استفاده در صنایع تجدیدپذیر و برای بیان نرخی که صاحبان مزارع تولید برق ( خورشیدی و بادی ) برای فروش برق خود به شبکه اصلی دریافت می ... گزارش
5 | 1
upfront cost١٧:٤٠ - ١٣٩٨/١١/١٢هزینه مقدماتی ( در مورد اوراق قرضه، به منظور هزینه های انتشار بکار برده می شود )گزارش
5 | 0
trade off theory١٧:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٢١نظریه توازن در مالی که بر تعریف یک نسبت بدهی هدف برای شرکت دلالت دارد و در دو بخش نظریه توازن ایستا و پویا مورد بررسی قرار می گیردگزارش
2 | 1
pecking order theory١٧:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٢١نظریه سلسله مراتبی در چینش ساختار سرمایهگزارش
12 | 0
issuing house٢١:١٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣بانی ( نهادی است که مطابق بند ( ج ) ماده 1 دستور العمل انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی خود اوراق بهادار منتشر می کند )گزارش
0 | 0
disposable personal income١٧:٣٤ - ١٣٩٧/١٠/١٥درآمد شخصی قابل تصرف ( پس از کسر مالیات ) گزارش
0 | 0
investible١٢:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/١٢قابل اعتماد، قابل سرمایه گذاری گزارش
2 | 1
cash equivalents١٢:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/١٢اوراق بهادار با قابلیت نقد شوندگی بسیار بالاگزارش
5 | 0
block chain١١:١٨ - ١٣٩٧/١٠/١٢The blockchain is the distributed public ledger of all the historical bitcoin transactionsگزارش
9 | 1
tonicity١٩:٤٧ - ١٣٩٧/١٠/١١یکنواختیگزارش
14 | 1
localisation١٣:١٣ - ١٣٩٧/١٠/١١بومی سازیگزارش
7 | 0
hodlers٢١:٥٦ - ١٣٩٧/١٠/١٠به سرمایه گذارانی اطلاق می شود که به صورت بلندمدت در ارزهای دیجیتال ( عمدتاً bitcoin ) سرمایه گذاری می کنندگزارش
7 | 0
investible asset٢١:٣٢ - ١٣٩٧/١٠/١٠دارایی سرمایه پذیر دارایی با قابلیت سرمایه گذاری در آن گزارش
0 | 0
fiat currencies١٣:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/١٠ارزهای دستوری ارزهای سنتی موجود در قالب اسکناس و مسکوک که توسط بانک های مرکزی هر کشور چاپ و عرضه می شود.گزارش
2 | 0
metallism١٣:٢٧ - ١٣٩٧/١٠/١٠قرار دادن فلزات گرانبها به عنوان پشتوانه پولیگزارش
0 | 0
cryptocurrencies١٢:٤٢ - ١٣٩٧/١٠/١٠رمز ارزها گروه ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، اتریوم، دش و استلارگزارش
7 | 1
venture cup١٨:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/١٦یک درجه اعطایی از سوی دولت به شرکت های نو پاست. به نحوی که از میان ایده های کسب و کاری مطرح شده در یک بازه زمانی، هرکدام که اجرایی شود و تبدیل به یک ... گزارش
2 | 0
crowd funding١٧:٤٨ - ١٣٩٧/٠٩/١٦به وضعیتی اطلاق می شود که صاحب طرح در ابتدا برای عملی کردن طرح خود، سرمایه های خرد را از افراد بسیار جمع آوری می کند و پس از آنکه طرح به سوددهی رسید، ... گزارش
14 | 0
weibull٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٩/١٣توزیع دارای چولگی به سمت چپگزارش
9 | 0
failar٢٠:١٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥شکست خورده گزارش
0 | 0
franchise١٣:٣٧ - ١٣٩٧/٠٨/٠٩[در بیمه] میزان پرداختی است که برای موارد مورد بیمه و برای پیشگری از بروز خطر اخلاقی، به عهده بیمه گزار است. پرداخت ده درصد از بیمه های درمانی و سی د ... گزارش
39 | 1
sister in low٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩خواهر شوهر گزارش
30 | 1
limit operation١١:٥٦ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥( در ریاضی ) عملیات حد، حد گرفتن از تابعگزارش
0 | 0
mid day siestas٢٢:٥٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٩قیلوله های میان روزی . چرت عصرانهگزارش
5 | 0
uncountable number١٣:٥٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٢عدد غیرقابل شمارش گزارش
0 | 0