برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان یعقوبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کلمه کهگیلویه متشکل از که گیلویه می باشد
<< که >> در زبان لری به معنای کوه می باشد گیلویه اسم فرمانده این منطقه می باشد
١٣٩٦/١٠/١٨
|