دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,١٨٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٥٣٢
لایک
لایک
١٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

سبک گفتار

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

زل زدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

مسابقات

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

ویولون سازها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

مهره های شطرنج

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.