سید احسان قریشی

سید احسان قریشی درود بر همه دوستان. احسان هستم. مدت زیادی هست که در حوزه زبان ایتالیایی فعالیت میکنم و با سایت خوب آبادیس آشنا شدم و دیدم که در حوزه زبان های مختلف مشغول به فعالیت هستند، از این رو مشتاقانه تلاش میکنم که به همه دوستانی که به زبان ایتالیایی علاقه دارن کمک کنم تا بهتر بتونن این زبان رو یاد بگیرند.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgaranzia٢٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/١٥( زبان ایتالیایی ) گارانتی، ضمانت ( اسم مونث )گزارش
0 | 0
segretamente٢١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/١٥( زبان ایتالیایی ) به طور محرمانه ( قید )گزارش
0 | 0
famoso٠١:٠٢ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) مشهور، معروف ( صفت )گزارش
0 | 0
indicare٠١:٠٥ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) نشان دادن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
centro٠١:٠٤ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) مرکز ( اسم مذکر )گزارش
5 | 0
inserire٠١:٠٣ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) درج کردن ( فعل متعدی )گزارش
2 | 0
presente indicativo٠١:٠٢ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) زمان حال خبری ( دستور زبان )گزارش
0 | 0
aspettare٠١:٠١ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) منتظر بودن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
passeggiata٠١:٠٠ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) پیاده روی ( اسم مونث )گزارش
2 | 0
arrosto٠٠:٥٩ - ١٣٩٦/١١/٠٣( زبان ایتالیایی ) گوشت ماهیچه بریان ( اسم مذکر )گزارش
0 | 0
respingere٢١:١٥ - ١٣٩٦/١٠/٣٠( زبان ایتالیایی ) امتناع کردن، به عقب راندن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
travestimento٢١:١٤ - ١٣٩٦/١٠/٣٠( زبان ایتالیایی ) لباس مبدل ( اسم مذکر )گزارش
0 | 0
scritturare٢١:١٣ - ١٣٩٦/١٠/٣٠( زبان ایتالیایی ) نام نویسی کردن، مشغول کردن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
etica٢١:١٢ - ١٣٩٦/١٠/٣٠( زبان ایتالیایی ) اخلاق، کردار ( اسم مونث )گزارش
0 | 0
esplorare٢١:١١ - ١٣٩٦/١٠/٣٠( زبان ایتالیایی ) کشف کردن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
assegnare٢١:١٠ - ١٣٩٦/١٠/٣٠( زبان ایتالیایی ) واگذار کردن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
pittore٢١:٥٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) نقاش ( اسم مذکر )گزارش
0 | 1
teatrale٢١:٥٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) تئاتری، وابسته به تئاتر ( صفت )گزارش
0 | 0
valere٢١:٥٢ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) ارزش داشتن ( فعل لازم )گزارش
0 | 0
effettivamente٢١:٥١ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) به طور واقعی ( قید )گزارش
0 | 0
eternare٢١:٥٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) جاودان شدن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
binario٢١:٤٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) مسیر، خط ( اسم مذکر )گزارش
0 | 0
inviare١٦:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) ارسال کردن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
penna١٦:٣٠ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) خودکار ( اسم مونث )گزارش
0 | 0
giardino١٦:٢٩ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) باغبانی ( اسم مذکر )گزارش
0 | 0
macchiato١٦:٢٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) لکه دار ( صفت )گزارش
23 | 1
cromatico١٦:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) مربوط به رنگ ( صفت )گزارش
0 | 0
provenire١٦:٢٥ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) سرچشمه گرفتن ( فعل لازم )گزارش
0 | 0
un giorno si uno no١٦:١٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) یک روز در میان ( اصطلاح )گزارش
0 | 0
mangiare in bianco١٦:١٥ - ١٣٩٦/١٠/٢٩( زبان ایتالیایی ) خوردن غذاهای بدون چاشنی ( اصطلاح )گزارش
0 | 0
abbandonare٢١:٣٨ - ١٣٩٦/١٠/٢٨( زبان ایتالیایی ) رها کردن، ترک کردن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
corrispondere٢١:٢٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٨( زبان ایتالیایی ) نامه نگاری کردن ( فعل لازم ) ، پرداخت کردن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0
alba٠٠:٤٢ - ١٣٩٦/١٠/٢٦( زبان ایتالیایی ) طلوع خورشید ( اسم مونث )گزارش
7 | 1
bilancia٠٠:٣٧ - ١٣٩٦/١٠/٢٦( زبان ایتالیایی ) ترازو ( اسم مونث )گزارش
0 | 0
toro٠٠:٣٦ - ١٣٩٦/١٠/٢٦( زبان ایتالیایی ) گاو نر، یکی از ماه های طالع بینی ( اسم مذکر )گزارش
7 | 0
comprare٠٠:٣٥ - ١٣٩٦/١٠/٢٦( زبان ایتالیایی ) خریدن ( فعل متعدی )گزارش
0 | 0