منو
عیسی علوی

عیسی علوی

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣٥٢
لایک
٤٨
لایک
دیس‌لایک
٦٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٤,٧٨٧
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٥٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤,٧٩١
لایک
لایک
٤٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٣

از آنجا که صفت ؛ ترین ؛ ( most ) آورده اکثر اوقات یا همانطور که دوستان گفته اند بیشتر مواقع یا اغلب اوقات صحیحتر است

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٣

بسته به جمله : اشکالی ندارد ، خبری نیست ، بگذار چنین باشد . پیشنهاد میکنم کلمه به کلمه ترجمه نشود از ارزش ترجمه کاسته شده و گاها معنا را عوض کرده و ا ...

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٢

شوخ طبعی

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه

همه معانی عالی بودند فقط آنچه بهمن جان گفته بیشتر بمعنی تایید طلبی است که بنظرم صحیح نیست. پیشنهاد من بزبان عامیانه مردم دار است

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه

دست یافتن ( در بعضی موارد به این معنا میتواند باشد ) مثال : Getting there with the faith دست یافتن به ایمان

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
She cited three reasons why people get into debt.
دیدگاه
٠

او به سه دلیلی که مردم بدهکار میشوند اشاره کرد

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
These rules are subject to change without notice.
دیدگاه
١

این قوانین بدون هیچ اخطاری تغییر پذیرند

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
A hacker had managed to get into the system.
دیدگاه
١

هکر برنامه ای نوشته بود که به سیستم دسترسی پیدا کند

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
He didn't like the media probing into his past.
دیدگاه
١

او در گذشته علاقه ای به کار مدیوم ها ( واسطه بین جهان فیزیکی و جهان اثیری مانند احضار کنندگان ارواح ) نداشت

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
Love is hard to get into, but harder to get out of.
دیدگاه
٠

عاشق شدن سخت است اما بیرون آمدن از آن سختتر است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.