برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ehsan Amiri

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تعویق، در مراحل زایمان طبیعی یکی از معیارهای بررسی پیشرفت زایمان اندازه گیری قطر دهانه رحم(سرویکس) است. در صورتی که میزان پیشرفت افزایش قطر کمتر از 1 ... ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

2 در اصطلاح پزشکی در بخش زنان و زایمان، انگاژمان یا قرار گفته می شود و به معنی نزول سر جنین به درون کانال زایمان است و یکی از مراحل وقایع زایمان محسوب ... ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|