منو
دکتر سعیدی

دکتر سعیدی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٥,٧١٢
لایک
٦٠٦
لایک
دیس‌لایک
١٧٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٦٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٧١٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٦٣
لایک
لایک
٦٠٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٩

مسئول

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٠

وسیله های شهر بازی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٩

توهین کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

حذف شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

دور کردن از

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.