منو
Dr_mitra100

Dr_mitra100

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٥٤٨
لایک
٣٥٩
لایک
دیس‌لایک
٢١
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٩١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٥٤٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٩١
لایک
لایک
٣٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٦

[در فیزیک] : *میعان* ( تبدیل گاز به مایع ) دقت شود که پروسه چگالش ( تبدیل گاز به جامد ) deposition است.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٤

مواد غذایی در دهان که chewing و هیدرولیز میشود bolus نام دارد و مواد غذایی در معده که churning و هیدرولیز میشود chyme میباشد.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

در نورون ها ، دوره ای بعد از پتانسیل عمل میباشد که حتی با محرک قوی هم تحریک نمیشوند.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢١

براورده نشده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

رنگ و روی شاداب وپر انرژی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.