برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان محسنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 پاپی نامی بزرگ و جاویدان در ایران زمین از استان قزوین بگیر تا بویر احمد فقط و فقط اتحاد. نمی دونم چرا یه سریا به شدت از اتحاد ما وحشت دارن ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

2 مطابق تعریف ایل که دلالت بر خصوصیات اکتسابی دارد از جمله ریس واحد جغرافیای واحد زبان هدف کوچ رسم و رسومات حد حدود هم پیمانی در طول جنگها و اینکه در ط ... ١٣٩٩/٠٨/٢١
|