منو
عَجَمَندِه

عَجَمَندِه

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
-٣,١٥٣
لایک
٤,١٧١
لایک
دیس‌لایک
٢٢,٣٩٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٠
رتبه کل
درباره‌ی من:

عَجَم.
https://t.me/Ajam_1
کَنالِ من.
البته من و شما نداریم.....

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
-٣,١٥٣
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٤,١٧١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٢,٣٩٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٣

روزمرگیِ شدید که به مرگ تشبیه شده. از ساخته های شاهین نجفی در آهنگ "بواسیر"

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

هوییدن = هُو کردن.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٧

جستُجوییدن در آبادیس. جست و جو کردن واژه در آبادیس.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

کُسشِریدَن . چرتُپرتیدن. دَریوَریدن.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

مرتیکه و زنیکه را می شود گفت تلفظ دگرسانِ واژگان مردکه و زنکه اَستند. ولی جالب اینجا است که ما نمی گوییم دختریکه و یا پسریکه. شاید بدین دلیل که این " ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.