برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مولانا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم قشنگیه ولی بیشتر مردم این اسم رو به معنی طبیعی-عناصر طبیعت و ملکه می شاسند ١٣٩٦/٠٥/٢٥
|