برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احمد _ الله بخشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 زمان گذشته و مضارع " خواب ". ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

2 لباس هایی که روی بدن پوشیده شده است، مانند شلوار، پیراهن، لباس یا موارد مشابه. لباس؛ پوشاک؛ پارچه ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

3 دل درد _ شکم درد ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

4 نوعی دارو که مانند قرص جامد است و دارای روکش مانند کپسول است ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

5 یک دوست واقعی و قابل اعتماد، کسی که حتی در روزهای سخت دوست است ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

6 آتش گرفت ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|