منو
di darkestar

di darkestar

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٥,١٦٠
لایک
٥٣٨
لایک
دیس‌لایک
١١٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٦٢٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,١٦٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٢٨
لایک
لایک
٥٣٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٦

گله ( ی شیر )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

توجه داشته باشید که foot در انگلیسی تنها به معنای مچ پا به پایین است برخلاف فارسی که پا می تواند اشاره به کل پا از انگشتان تا لگن داشته باشد. برای اش ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢١

روند یا گرایشِ پرطرفدار

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

فرا تحلیل / فراپژوهش در آمار، فراتحلیل یا فراپژوهش داده های بدست آمده از پژوهش های مختلف را یکجا گردهم می آورد و آنها را به عنوان یک مجموعه داده تحلی ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٤

تا حد زیادی - تا حد بالایی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
It proved difficult to identify the source of the problem.
دیدگاه
٨

تشخیصِ معضل اصلی بر خلاف انتظار بسیار دشوار می نمود / شناساییِ منشاء مشکل به چالش دشواری بدل گشت.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I don't want to be identified with my brother because I cannot agree with what he is doing.
دیدگاه
٤

مایل نیستم با ( همراهی و شخصیت ) برادرم شناخته شوم چرا که شخصا موافق کارهایی که می کند، نمی باشم/نیستم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Would you scale this fish?
دیدگاه
١

امکان دارد این ماهی را تمیز ( پولک زنی یا فلس گیری ) کنید؟

تاریخ
١ سال پیش
متن
Once a writer, always a writer.
دیدگاه
٥

یک نویسنده همیشه یک نویسنده می ماند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The candidate did not want to identify himself with any radical organizations.
دیدگاه
٠

کاندیدا ( ی انتخابات ) نسبت به معرفی خود با ( نام بردن از ) سازمان های رادیکال یا افراطی بی علاقه بود.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.