دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٠٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٠٤
لایک
لایک
٦٢٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

ضروری - حیاتی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

استعداد ژنتیکی ابتلا به بیماری

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

( روانشناسی ) درونی سازی منظور اختلالات رفتاری درونی است که فرد در مواجهه با عوامل فشار آفرین روانی به آن دچار می شود که لزوما از بیرون قابل مشاهده ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

وزن بدون چربی بدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

مغز غده فوق کلیوی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
They intend to get their way, by hook or by crook.
دیدگاه
٠

آن ها می خواهند به هر قیمتی به مقاصد خود برسند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Sports is his religion.
دیدگاه
١

ورزش فکر و ذکر او است. ورزش همه ی زندگی او است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Fearful, they put another lock on their door.
دیدگاه

وحشت زده، قفل دیگری روی در گذاشتند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Once a writer, always a writer.
دیدگاه
٥

یک نویسنده همیشه یک نویسنده می ماند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
We need to recognize that we are now living in a plural society.
دیدگاه
٢

باید بپذیریم که هم اینک در یک جامعه ی چندگانه زندگی می کنیم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.