برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه چلویی

مهندس نرم افزار و مترجم ، علاقه مند به دنیای تکنولوژی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کنشی ، کنش گرا ١٣٩٧/٠٤/١٩
|

2 مدیر ارشد فنی

معادل فارسی = مدیر طرح های فنی
١٣٩٧/٠٣/٠٩
|

3 مدل‌سازی اطلاعات ساختمان ١٣٩٧/٠٣/٠٩
|