منو
چکاوک

چکاوک

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٤,٢٤٦
لایک
٤٣٢
لایک
دیس‌لایک
٩٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٧٥١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٤٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٧٥٠
لایک
لایک
٤٣٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦١

اعم از

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢١

عبارت ها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٣

گذر تغییر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٩

الکی بی جهت

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٨

همیشگی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.