برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد بنیادباقری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نقص ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

2 مالشی ١٣٩٩/٠١/١١
|

3 زدودن ماده ای که به سطح ماده ای دیگر چسبیده است از طریق خیساندن با یک مایع. ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

4 بسته بندی که بر روی بسته بندی دیگر انجام میشود، مانند بسته بندی چند ماده بسته بندی شده تکی برای ارائه آنها به صورت بسته چندتایی. ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

5 مایعی که از نظر شفافیت و رنگ مانند آب باشد. ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

6 در شیمی مخلوطی از چند ماده مختلف را میگویند. ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

7 رنگدانه آبی رنگ که از پودر کردن سنگ لاجورد به دست می آید. ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

8 وتیور ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

9 روغن حمام ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

10 ماده شوینده ای که داخل آب وان حمام میریزند تا کف کند . ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

11 از کوک خارج شدن، از کوک خارج کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

12 اسپری خوشبو کننده ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

13 نوعی صمغ رزینی متشکل از صمغ محلول در آب و رزین محلول در الکل که از بوته ای به نام هویج وحشی گاوی که نوعی گلپر است حاصل میشود و در عطر سازی به کار می ... ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

14 هم افزایی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

15 علف لیمو، چمن معطر، نوعی از علف های استوایی است و بوی لیمو میدهد. اسانس آن خواص دارویی داشته و در عطرسازی نیز کاربرد دارد. ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

16 به عصاره های گیاهی استخراج شده بوسیله حلالهای آلی که در عطرسازی به کار میرود گفته میشود. ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

17 گل درخت کانانگا که بومی هند بوده و عصاره گلهای زرد رنگ آن در عطرسازی کاربرد دارد. البته گاهی خود درخت را با نام گلهای آن نیز مینامند. ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

18 مواد معطری که از اجزای بدن حیوانات استخراج میشود مانند مشک. ١٣٩٩/٠١/٠٥
|

19 روغنی است که از برگ و شاخه های سبز نارنج بوسیله تقطیر با بخار آب استخراج میشود. ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

20 صمغ معطری که در گذشته در داروسازی به کار میرفته و امروزه در صنعت عطرسازی به کار میرود. ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

21 نوعی گلسنگ ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

22 نوعی عطر ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

23 محدوده ای از ترکیب دو یا چند رنگ که از آن طریق طرحی حاصل میشود. ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

24 موگه، زنبق دره یا گل برف از گیاهان گلدار تک لپه ای است. ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

25 علف لیمو، بیشتر به نام پالمارز معروف است چون عصاره ای از آن استخراج میشود که بویی شبیه گل رز دارد. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

26 مربوط به بو، مزه، ظاهر و لمس غذا که در واقع ارزیابی غذا از طریق حواس است. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

27 صمغ رزینی استخراج شده از درخت کندر که خوشبو بوده و در عطر سازی به کار میرود. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

28 عصاره های گیاهی که با استخراج بوسیله تقطیر با بخار آب بدست می آورند. روغن های اساسی میگویند. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

29 عصاره گیاهی یا حیوانی استخراج شده که در اتانول حل شده باشد. ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

30 بزرگترین نهنگ از دسته نهنگ های دندان دار است.که غده ای در سر دارد که ماده ای از آن خارج میشود به نام عنبر سائل که در عطر سازی به کار میرود. ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

31 مومی خاکستری رنگ که از سر نهنگ عنبر استخراج شده و در صنعت عطر سازی کاربرد دارد. ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

32 عصاره ای رزین مانند که از غددی در نزدیکی مقعد سگ آبی استخراج میشود و در عطر سازی و صنایع غذایی کاربرد دارد. ١٣٩٩/٠١/٠٢
|

33 صمغ گیاه استرکولیا ١٣٩٨/١٢/١٠
|

34 تمایل برخی ژله ها و امولسیون ها به آبگونه شدن در اثر تکان و سفت شدن در اثر عدم حرکت را گویند. ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

35 انقباض مواد ژل مانند آنچنان که مایع از آن تراوش کند. ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

36 جمع papilla ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

37 درد دندان زمانی که در معرض محرکهایی چون گزما، سرما و غیره قرار گیرد. ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

38 دارای نقص ١٣٩٨/١٢/٠٨
|

39 رسوب نرم سفید رنگ متشکل از سلولهای اپی تلیال پوششی، سلولهای سفید خون و میکروارگانیسم ها که در خط لثه تشکیل میشوند ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

40 ماده ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

41 گلبول سفید ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

42 وسیله برای مراقبت خانگی دندان که در آن آب پر فشار به وسیله نازلی رون حفره دهان پاشیده میشود تا پلاک های دندانی و باقیمانده غذا در میان دندان را پاک ک ... ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

43 به oral irrigator مراجعه کنید ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

44 ترمیم طبیعی دندان آسیب دیده که هنوز منجر به ایجاد حفره نشده است و بوسیله یونهای کلسیم،فسفات و گاهی فلوئورید انجام می شود. ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

45 حذف مواد معدنی ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

46 شکاف لثه ١٣٩٨/١٢/٠٧
|

47 رسوبی سفید رنگ متشکل از سلولهای اپی تلیال لثه و باکتریها که در پای دندان تشکیل می شود ١٣٩٨/١٢/٠١
|

48 روغن بادام زمینی ١٣٩٨/١٠/١٣
|

49 لک و پیس ١٣٩٨/١٠/١٢
|

50 نوعی بافتن موی سر به طوری که موها نزدیک پوست سر قرار بگیرند ١٣٩٨/١٠/١٢
|