دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٩,٦٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٣
لایک
لایک
١٠,٣١٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٧٤٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٣

حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٦

فوق العاده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٤

تراز شدن همتراز شدن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٦٩

نسبی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦

بکارگیری بکاربردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.