دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٧٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٩٤٤
لایک
لایک
٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

حد واسط مشترک

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

عنصر مشترک سوم

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

وام گیری

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

Kop - cutting

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

طرح لچک - ( برای طراحی و نقش ها بروی دیوار ، پارچه و . . . )

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.