برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهزاد شایا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نام هفتمین نیای زرتشت ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

2 ون (خودرو)
کاروانه یا ون (به انگلیسی: Van) یا کامیونت به گونه ای از خودروها اطلاق می شود که برای ترابری اسباب و لوازم حجیم و سنگین یا گروهی چند نف ...
١٤٠٠/٠١/٢٩
|