بهداد مبارکی

بهداد مبارکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهpoker٠٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧ Poker or pokerfase:|گزارش
5 | 1
delet١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٩حذف کردن - حذفگزارش
5 | 0
میز ساخت و ساز٢٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٢Crafting tableگزارش
0 | 0
unberking٠٨:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٣٠چیزی که بیشتر از حد معمول کار میکندگزارش
0 | 0
board٠٨:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/٣٠قایقگزارش
0 | 1
respawn٠٨:٥١ - ١٣٩٩/١٢/٣٠در بازی ها:جایی که بازیکن بعد از مرگ اون جا spawn میشه در واقعیت:زنده شدن بعد از مرگگزارش
2 | 1
minecraft٠٨:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٣٠واگن معدنیگزارش
0 | 1
پیش شونده١٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٣متبکرگزارش
0 | 0
believer١٣:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/١٧معتقدگزارش
9 | 0
غلطانا١٥:٤٠ - ١٣٩٩/١١/١٨ما اشتباه میکنیم یا بعضی وقت ها هم یعنی تو مقصریگزارش
0 | 0
چهار شگفت انگیز١٠:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٨چهار شگفت انگیز ( فیلم ۲۰۱۵ ) چهار شگفت انگیز ( به انگلیسی: The Fantastic Four ) با نام اولیهٔ بازگشت چهار شگفت انگیز، یک فیلم ابرقهرمانی آمریکایی ک ... گزارش
0 | 0
dee spawn١٨:٠١ - ١٣٩٩/١١/١٧تخم ریزیگزارش
0 | 0
de spawn١٧:٥٥ - ١٣٩٩/١١/١٧یعنی de spawn نشودگزارش
0 | 0
طفولیت٠٨:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٠هم خانواده طفل اطفالگزارش
7 | 0
بهداد٠٧:٤١ - ١٣٩٩/١١/١٠به معنیبهتدین داده ( آفریده ) خداوندگزارش
7 | 0
صاق٠٧:٣٧ - ١٣٩٩/١١/١٠سقفگزارش
0 | 0
سپید١٨:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠١سفید منظورم رنگ سفید است😊😉گزارش
2 | 1
۹١٧:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠آخرین عدد یک رقمیگزارش
9 | 1
خودبین١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠یعنی کسی که به دیگران هیچ اهمیتی نمیدهد و فقط به خود اهمیت میدهد مانند پدر. . . خودم که بسیار . . . بود😞😞😞😞😞گزارش
18 | 1
خود اموز١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠یاد گرفتن یک کار بدون معلم یا آموزش دهندهگزارش
12 | 1
بند توصیفی١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠یعنی توصیف یک بند یا متنگزارش
0 | 0
تعریف١٣:١٠ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠فَرستوگزارش
5 | 1
روایت١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠باز گوگزارش
0 | 0
خوانوار١٥:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٢خانوادهگزارش
0 | 0
خاشگری١٤:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٢لطفا پاسخ بدید سپاسگزارم🌹گزارش
0 | 0
علاق١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨یک نوع گیاه گزارش
0 | 0
می لنگید١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨چپر چلاقگزارش
48 | 6
ینجه١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨غذای، اسب، الاغگاو، و غیرهگزارش
0 | 0