برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس

کانون ترجمه و ویرایش بهین ترنس
بهین ترنس با گردآوری گروهی از مترجمان و ویراستارهای حرفه ای آماده عرضه خدمات ترجمه و ویرایش برای دانشجویان و موسسات آموزشی است.
دانلود رایگان مقاله علمی و فروش ترجمه فارسی مقاله با قیمت مناسب
آدرس سایت
www.behin-trans.com
ایمیل
behintrans@gmail.com
اینستاگرام
translation_of_paper

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ابزار دقیق اندازه گیری ١٣٩٨/٠٦/٢٦
|

2 مواجهه پنداری (روان شناسی) ١٣٩٨/٠٦/١٠
|

3 الگوگریزی ١٣٩٨/٠٦/٠٦
|

4 خود زشت انگاری یا دیسمورفوفوبیا (پزشکی و روان‏شناسی) ١٣٩٨/٠٥/٢٩
|

5 جابه جا کردن؛ برداشتن مانع
To climb over something is to pass an obstacle by climbing up one side of it and then down the other
١٣٩٨/٠٥/٢٧
|

6 دلگرمی؛ امیدواری ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

7 زیر سئوال بردن ١٣٩٨/٠٥/١٨
|

8 حرکات بیانگر (در روان شناسی) ١٣٩٨/٠٤/١٤
|

9 جداسازی؛ متلاشی کردن؛ پراکنده سازی ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

10 وسواس فکری/ عملی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

11 انزواطلبی ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

12 جنبه های خود ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

13 the quality of dealing with ideas rather than events
کیفیت بررسی ایده های ذهنی به جای رویدادها
١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

14 طرحواره ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

15 تفاوت بین قیمت ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

16 قیمت عمده فروشی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

17 محاسبات ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

18 فناوری خادم ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

19 اتلاف وقت ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

20 تبلیغ فروش ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

21 بازاریابی در بازار ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

22 رسانه سیال ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

23 محصول برتر ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

24 فوت و فن؛ دانش عملی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

25 فروشگاه های پیشرفته ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

26 واحدهای شناسه دار ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

27 بسیار کوچک ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

28 گروه های خدمات مشتری ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

29 خدمات بدون استفاده از اینترنت ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

30 مشتریان ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

31 هزینه تعمیرونگهداری ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

32 غذاهای پخته و کارخانه ای آماده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

33 جانبی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

34 خدمات تجاری بنگاه به بنگاه ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

35 روند مُد یا ترند ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

36 سکوی پرتاب ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

37 هزینه سرانه خدمات ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

38 جداسازی اجزاء ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

39 یک اندازه واحد برای همه ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

40 جعبه تنظیمات و دستورات مشتری ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

41 محتوازدایی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

42 تفکیک سازی مزیت حاشیه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

43 رویکرد ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

44 تفکیک سازی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

45 به هنگام ساز:توسعه نرم افزاری و سخت افزاری ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

46 کشش بازار ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

47 درون برنامه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

48 محصولات رایگان جانبی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

49 دستگاه های جانبی ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

50 well informed about or proficient in the use of modern technology, especially computers.
متخصص فناوری مدرن به ویژه کامپیوتر
١٣٩٨/٠٤/٠٤
|