دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦,٧٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٧١
لایک
لایک
٧٠٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

ابزار دقیق اندازه گیری

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

مواجهه پنداری ( روان شناسی )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

الگوگریزی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤

خود زشت انگاری یا دیسمورفوفوبیا ( پزشکی و روان‏شناسی )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧

جابه جا کردن؛ برداشتن مانع To climb over something is to pass an obstacle by climbing up one side of it and then down the other

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.