برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نظرمحمد اسکانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ملازهی های سراوان باهم اختلاف بزرگ دارند اقای محمد به هیچ وجه به یکدیگر نمی رسند شما که هرکجا میرید و میگید ملازهی سراوان همه یکی هست نه عزیز حرفت ا ... ١٣٩٨/٠٨/٢٢
|

2 ملازهی کهن ملک شجره اش اشتباهه و اصالتا ملازهی نیستند همچنین با ملازهیای دشتوک هیچ صله به ملازهی ندارند با مدرک و منبع و سند ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

3 دوستان گرامی لطفا هرکس از طایفه ملازهی میداند اینجا بنویسد با تشکر ١٣٩٨/٠٦/١٨
|

4 درست است حرف شما آقای فاروق زنده باشی قوم ملازهی همیشه زیر باف ظلم نمیرفت یک مقوله هست از مرحوم سردار نظر محمد ملازهی هیدوچی میگه (مردین نام مانیت بل ... ١٣٩٨/٠٥/٢٥
|

5 سلام ملارگام از دهپابید میاد به طرفای خاش نه از بلوچستان پاکستان در زمان قدیم در مجالس سادات از ملازهیا خاش شرکت می کردند ملارگام خودش ملازهی بوده طا ... ١٣٩٨/٠٥/١٧
|