بهمن

بهمن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهغدر کردن١٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو خیانت کردن ، بی وفایی کردن.گزارش
0 | 0
فرهنگ عامه١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو فولکلور. این اصطلاح برای اولین بار توسط آمبروازمورتن در قرن نوزده میلادی ابداع شد. منبع : تاریخ جامع ایران دوره بیست جلدی نشر مرکز دبا.گزارش
2 | 0
غدار١٠:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو صیغه مبالغه. بسیار خیانت کننده.گزارش
7 | 0
قهرمان ملی امریکا١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو بوفالوبیل که در نسل کشی بومیان اصلی آمریکا یعنی سرخ پوستان معروفیت دارد.گزارش
0 | 0
بهودی سرگردان٠٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو رمانی از اوژن سو.گزارش
0 | 0
outpatient١٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو بیمار سرپایی.گزارش
0 | 0
جزیره پرندگان٠٩:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو رمانی از آناتول فرانس.گزارش
0 | 0
زن سی ساله٠٩:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو رمانی از اونوره دو بالزاک.گزارش
0 | 0
تفسیری منظوم٠٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو صفی علیشاه.گزارش
0 | 0
crayobank٠٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو محلی که در آن اسپرم ها را در دمای منفی ۱۹۶/۵ درجه نگهداری می کنندتا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند. کرایو پیشوند بوده وبه معنی انجماد می باشد.گزارش
0 | 0
یرلیغ٠٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو فرمان حکومتی.گزارش
0 | 0
ماهی کاشالوت٠٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو عنبر ماهی . یک ماهی به طول دو متر در اقیانوس که از دستگاه گوارشی آن ماده ای شیری رنگ و خوشبو به نام عنبر خارج می شود و آنرا از سواحل یا با شکار ما ... گزارش
0 | 0
تیودولیت٠٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٧هو عمق یاب.گزارش
0 | 0
مرفوع و توقیع١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو سوال و جواب.گزارش
0 | 0
the loo١٩:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦ W. C.گزارش
2 | 0
herbal١٩:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو گیاهی ، بوتانیک.گزارش
0 | 2
کانجور١٩:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو کتاب بوداییان تبت در ۲۲۵ جلد.گزارش
0 | 0
هزارو یک شب منظوم١٩:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو هزار دستان.گزارش
0 | 0
ادی باتیش١٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نام مستعار صمد بهرنگی.گزارش
0 | 0
ارهاص١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو خرق عادت و معجزه پیامبران.گزارش
0 | 0
رکورد حبس نفس١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو رکورد جهانی آن هشت دقیقه و سی ثانیه است!!!!!!!گزارش
0 | 0
فریومد١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو جوین در خراسان. ابن یمین فریومدی شاعر .گزارش
0 | 0
wallflower١٩:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦گل شب بو. زنی که برای رقصیدن یار ندارد و پشت به دیوار ایستاده است.گزارش
25 | 0
wallop١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو تازیانه زدن.گزارش
0 | 0
هشت بهشت١٩:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو _ هشت بهشت اثر امیر خسرو دهلوی. _ هشت بهشت اثر سهراب سپهری شاعر معاصر _ هشت بهشت اثر میرزا آقاخان کرمانی داماد یحیی صبح ازل یکی از جانشینان باب و ... گزارش
0 | 0
اقالیم سبعه١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو اقالیم هفت گانه عبارتند از: _ هندوستان _ عربستان و حبشستان _ مصر وشام _ ایران _ روم و صقلاب _ ترک و یاجوج وماجوج _ چین وماچین ( مهاچین = ماچین=چین ... گزارش
0 | 0
هفت طبقه دوزخ١٩:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو سقر سعیر لظی حطمه جحیم جهنم هاویه ماخذ: هفت در قلمرو تمدن بشری.گزارش
0 | 0
رجع قهقری١٩:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو سیر قهقرایی.گزارش
0 | 0
واضع عروض در شعر١٩:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو خلیل بن احمد نحوی در ۱۶۰ ق.گزارش
0 | 0
کمپرادور١٨:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو طبقه وابسته به استعمار، مانند پارسیان هند در زمان استعمار بریتانیا که واسطه کمک به استعمارگران بودند پارسیان هند به عنوان کمپرادور یا واسط کمک زیا ... گزارش
0 | 0
خواص زعفران١٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو آنتی اکسیدان قوی ، مرهم روی زخم ، ضد تومور و سرطان، مفرح و ضد افسردگی. خوردن بیش از حد آن موجب خونریزی می شود. علام توکسیسیتی یا مسمومیت : آریتمی ... گزارش
0 | 0
krebs١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو سرطان ، خرچنگ.گزارش
0 | 0
فرهاد و شیرین١٦:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو منظومه ای اثر واله داغستانی صاحب تذکره ریاض الشعرا در پنج مجلد. ، به تقلید از شیرین و فرهاد نظامی شاعر ترک زبان فارسی سرا.گزارش
0 | 0
تریاک = تریاق١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو پادزهر.گزارش
0 | 0
انگوریه١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو آنقره ، آنکارا.گزارش
0 | 0
دیوان خماری١٦:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو به فتح خ اثر سیبک نیشابوری ( فتاحی ) شاعر قرن نه. فرهنگ اصطلاحات می خواران.گزارش
0 | 0
دیوان اسراری١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو اثر سیبک نیشابوری ( فتاحی ) شاعر قرن نه. فرهنگ اهل حشیش.گزارش
0 | 0
میلیناریسم١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی ( ع ) رجعت خواهدنمود و هزار سال پادشاهی خواهد کرد. و به این اعتقاد میلیناریسم گفته می شود .گزارش
0 | 0
یوبه نامه١٦:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو دیوان شعری که اشعار آن فاقد قافیه هست.گزارش
0 | 0
میلیتاریسم١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نظامی گری.گزارش
0 | 1
سپنج١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو میهمان.گزارش
0 | 0
سعتری١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦مساحقه.گزارش
0 | 1
مثنوی مهر ومشتری١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو اثر عصار تبریزی شاعر قرن نه.گزارش
0 | 0
مجیب١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو پاسخ گوی. مجیب الرحمان.گزارش
5 | 1
صلصل١٥:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو کبوتر یا فاخته.گزارش
0 | 0
قضیب١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦به فتح ق یعنی تازیانه. به ضم ق یعنی آلت رجولیت.گزارش
16 | 1
حله١٥:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو به ضم ح و تشدید لام. یعنی برد یمانی ، جامه نو.گزارش
2 | 0
نقیب١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو مهتر و رییس.گزارش
2 | 0
بیطار١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو دامپزشک.گزارش
2 | 0
شاطر١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو چابک ، نانوا.گزارش
5 | 1