بهمن

بهمن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسیاره مشتری٢٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢١هو جوپیتر.گزارش
2 | 1
polycythaemia٢٠:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢١هو افزایش گلبولهای قرمز.گزارش
2 | 0
مسلمین اندلس١٨:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو moors ، این نام به مغرب نیز اطللاق می شود نامیست که غربیها بر کشور مغرب گذاشته اند مراکش معرب آن می باشد. مراکش تا جنگ دوم جهانی مستعمره فرانسه بو ... گزارش
0 | 0
ichthyophobia١٥:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو ترس از ماهی، نوعی اختلال روانپزشکی.گزارش
0 | 0
ethnology١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو قوم شناسی، شاخه ای از مردم شناسی.گزارش
2 | 0
fallacy١٥:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو مغالطه ، سفسطه.گزارش
9 | 1
hyperephidresis١٥:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو تعریق زیاد.گزارش
0 | 0
بیان الارشاد١٤:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو یا مفتاح الاراده منظومه ای از شبخ فرید الدین عطار نیشابوری.گزارش
0 | 0
منحول١١:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو جعلی ، آپوکریفال. مانند خزعبلاتی که به تورات تحریف شده الحاق شده است ، نظیر کتب حزقیال ، دانیال وغیره.گزارش
0 | 0
مثل خرس خوابیدن٠٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو عمیق خوابیدن.گزارش
0 | 0
characterisation٠٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو شخصیت سازی. هویت سازی.گزارش
7 | 0
illusion٠٦:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو هذیان.گزارش
5 | 1
الهه٠٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٠هو رب النوع. مانند آگنی رب النوع آتش در هند باستان. نام موشک های بالستیک و قاره پیمای هند. آگنی۱/۲/۳.گزارش
9 | 1
ترخیم٢٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو حذف نمودن از آخر.گزارش
0 | 0
میزانسن١٩:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو یک لغت فرانسوی وبه معنی کارگردان ( فیلم ) یا دایرکتور می باشد.گزارش
7 | 1
attentional١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو به معنی دقیق ، مورد توجه می باشد.گزارش
2 | 0
galeanthropy١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو الشافی هذیانی که در آن بیمار فکر میکند گربه هست.گزارش
0 | 0
gens mutation١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو جهش ژنها.گزارش
0 | 0
hiccough١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو سکسکه که ناشی از اسپاسم بازدمی دیافراگم می باشد. مترادف: hiccup , singultus.گزارش
2 | 0
generalization١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو تعمیم ، عمومیت دادن.گزارش
5 | 1
heterorexia١٧:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هوالشافی اشتهای بیمار گونه.گزارش
0 | 0
پسیکودلیک١٧:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو عامل شیمیایی، یا داروهایی که باعث توهم شوند.گزارش
0 | 0
dispute resolution process١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٩هو فرآیند تشدید. MRI تصویر ساز رزونانس مغناطیسی.گزارش
0 | 0
hypergraphia١٩:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو پر نویسی. از خصوصیات بیماران صرعی.گزارش
2 | 0
iconiomania١٩:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو جنون جمع اوری شمایل وتمثال.گزارش
0 | 0
gatophobia١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو ترس بیمار گونه از گربه.گزارش
0 | 0
gay١٨:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو لقبی برای همجنس گرا.گزارش
30 | 1
hierophobia١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هوالشافی ترس غیر منطقی از چیزهای مقدس بویژه مناسک مذهبی.گزارش
0 | 0
garpalesthesia١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو احساس غلغلک.گزارش
0 | 0
hypengyophobia١٨:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو ترس غیر منطقی از مسولیت. نوعی اختلال روانپزشکی.گزارش
0 | 1
فورنیکاسیون١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو رابطه جنسی غیر اجباری بین دو فرد که رابطه زناشویی ندارند. fornication.گزارش
0 | 0
گالاکتوزمی١٧:١١ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هوالشافی یک اختلال متابولیک ژنتیکی که در آن آنزیمی که قند شیر یا گالاکتوز رابه گلوکز تبدیل کند وجود ندارد. ودر صورت عدم درمان احتمال عقب ماندگی ذهنی ... گزارش
0 | 0
متشابهات١٥:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو آیات مخفی المعنی.گزارش
0 | 0
کرد١٢:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٨هو کاربر محترم آزاد اداوی نام دیگر گوران ها اهل حق می باشد که در ایلخچی و کرمانشاه پراکنده اند از کتب این فرقه می شود به شاهنامه حقیقت یا حق الحقایق ... گزارش
12 | 2
پیامبر سبد و زنبیل باف١٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو حضرت سلیمان ( ع ) .گزارش
0 | 0
اتیمولوژی ملانزی١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو ملانزی به معنی جزیره سیاه بر گرفته از دو لغت یونانی باستان هست. ملاس به معنی سیاه. که به ملان استحاله یافته. ندوس یعنی جزیره.گزارش
0 | 0
the right of makind١٢:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو حق الناس.گزارش
0 | 0
گارزانتی١١:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو واژه نامه معتبر ایتالیایی.گزارش
0 | 0
فرهنگ نصیری١١:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو واژه نامه ترکی فارسی. چاپ مجلس شورای اسلامی. ترکی قزلباشی یا صفوی.گزارش
0 | 0
کمدی انسانی١١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو اثر اونوره دو بالزاک. کمدی الهی اثر دانته.گزارش
0 | 0
سایر نامهای اسماعیلیه١١:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو هفت امامی، نزاری، میمونی، داعی، باطنی.گزارش
0 | 0
اه مظلوم١١:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو آه مظلوم به سوهان ماند گر خود نه برد برنده را تیز کند آه مظلوم خانمان برانداز هست.گزارش
0 | 0
evangelium١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو انجیل. بشارت.گزارش
0 | 0
guitin١١:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو تلمود.گزارش
0 | 0
الف نافیه١٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٧هو با آمدن این الف به ابتدای برخی افعال زبان ترکی معنی فعل معکوس می شود. مثال: دورماق به معنی ایستادن ادورماق ( اتوماق ) نشستن. یاتماق به معنی خواب ... گزارش
0 | 0
کرد٢٢:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٦هو آقای کاوه احتمالا منظور شما بارتولد بوده و سهوا مینورسکی نوشته اید ترکستان نامه بارتولد در دو جلد منبع خوبی هست. مینورسکی فقط تاریخ تبریز را نوشته ... گزارش
2 | 2
چکمه٠٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٤هو از مصدر چکماق ترکی به معنی کشیدن به طرف خود میباشد.گزارش
9 | 1
مرکاس١٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٠تریاک.گزارش
2 | 0
اگزوفتالمی١٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٠هو اصطلاحی در علم کحالی ( چشم پزشکی ) به معنی بیرون زدگی چشم . مثال چشمان جاحظ دانشمند و کتابدوست عرب در قرون ماضی.گزارش
0 | 0
پشت سری ها١٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٠هو پیروان فرقه ضاله شیخیه .گزارش
0 | 0