بهمن

بهمن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفلاتر بطنی١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو در این حالت اورژانس ضربان قلب بین ۱۵۰ تا۲۵۰ می باشد و هر آن احتمال ایست قلبی هست. و نیاز به سی پی آر.گزارش
0 | 0
پالپیتاسیون١٣:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو طپش قلب. احساس ناخوشایندی که از ضربان قلب درک و احساس می شود و با تاکیکاردی که افزایش ضربان قلب هست فرق دارد. طپش قلب ممکن است با تاکیکاردی همراه ... گزارش
0 | 0
البگارشی١٢:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو نخبه سالاری.گزارش
0 | 0
خروس١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو یکی از نماد های فراماسونری.گزارش
2 | 0
تهاتر١٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو معامله پایا پای.گزارش
7 | 0
سلمانی١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو منسوب به سلمان فارسی از صحابه مقرب حضرت رسول اکرم ( ص ) فخر کاینات. پیرایشگر.گزارش
5 | 1
concrete١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو بتن.گزارش
7 | 0
نقش مرور زمان در رفع بیماری١٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هوالشافی تجربه نشان داده است که حدود هفتاد درصد بیماریها به مرور زمان رفع شده و آثار آن از بین می رود.گزارش
0 | 0
تذرو١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هو به معنی قرقاول.گزارش
2 | 1
لوت٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو به ترکی یعنی لخت و عور.گزارش
18 | 0
دستینه٢١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو امضا.گزارش
0 | 1
dislocation٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو اصطلاحی طبی به معنی در رفتگی .گزارش
2 | 0
کتابی در طب منظوم٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو دانشنامه حکیم میسری.گزارش
0 | 0
aphorism١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو کلمات قصار.گزارش
2 | 0
بانی فرقه ضاله حروفیه١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو فضل الله نعیمی استرآبادی تبریزی.گزارش
0 | 0
narrative١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو سفرنامه.گزارش
2 | 1
مثنوی وامق وعذرا١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو از عنصری بلخی.گزارش
0 | 0
مثنوی ناظر ومنظور١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو از وحشی بافقی.گزارش
0 | 0
acupunctuate١٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو طب سوزنی.گزارش
2 | 0
بولشایا١٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو دایره المعارف شوروی سابق در ۶۴ مجلد به زبان روسی.گزارش
0 | 0
بغراخان١٧:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو حاکم شهر مرزی ایران یعنی اترار در قرن هفتم که پانصد تاجر مغولی را قتل عام نمود و یک نفر از انها توانست به تموچین یا چنگیز خان که در حال تصرف دیوار ... گزارش
0 | 0
بغرا١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو بغرا به معنی شتر می باشد. یادداشتهای قزوینی.گزارش
2 | 0
syntax١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو علم نحو.گزارش
2 | 1
slurred١٧:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣در ترمینولوژی طبی به معنی لکنت زبان می باشد.گزارش
9 | 1
optional١٧:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو مجاز ، اختیاری.گزارش
16 | 1
optimize١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو خوش بین بودن.گزارش
2 | 2
optimism١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو خوش بینی.گزارش
5 | 0
ophidia١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو مارها.گزارش
0 | 0
ophidian١٧:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو مار.گزارش
0 | 0
بضاعت مزجات١٦:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو دارایی کم واندک.گزارش
0 | 0
مزامیر١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو مزامیر جمع مزمار مجموعه سرودهای داود نبی ( ع ) هست که مجموع ان ترانه ها و سرودها را زبور داود ( ع ) مینامند.گزارش
5 | 0
برخی تفاسیر مملو از اسراییلیات١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو تفسیر طبری اثر محمد بن جریر طبری در سی مجلد به عربی . طبری در قرن سوم وچهارم تمامی اسراییلیات طایفه بنی قریظه از طوایف گوساله پرست یهودی صدر اسلام ... گزارش
0 | 0
مفردات راغب اصفهانی١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو واژه نامه ای قرانی به عربی که ترجمه فارسی آن در سه مجلد موجود می باشد.گزارش
5 | 0
تفاوت مایل انگلیسی با مایل دریایی١٦:١١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو مایل انگلیسی برابر ۱۶۰۹ متر. میل دریابی برابر ۱۸۵۴ متر هست.گزارش
0 | 0
شرح گولپینارلی١٦:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو شرحی بر مثنوی معنوی اثر گولپنارلی که ترجمه فارسی ان در سه مجلد چاپ شده است و دست کمی از شرح نیکلسون در شش مجلد ندارد. شرح دیگری از مرحوم علامه مح ... گزارش
0 | 0
ذیول وفیات الاعیان١٦:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو دو ذیل مهم دارد. الوافی بالوفیات اثر خلیل بن ایبک صفدی که در دهه ۶۰ میلادی ( قرن بیستم ) در سی جلد در ویسبادن آلمان چاپ شده است. فوات الوفیات در ... گزارش
0 | 0
منظر الانسان١٦:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو ترجمه فارسی وفیات الاعیان ابن خلکان می باشد که توسط یک گجراتی این ترجمه صورت گرفته است . وفیات الاعیان بیوگرافی ۸۴۶ نفر از امرا ، وزرا و عالمان جه ... گزارش
0 | 0
اپوکریف١٥:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو ملحقات تورات یا عهد عتیق مانند کتب دانیال ، استر وقس علیهذا.گزارش
0 | 0
gal١٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو مخفف : Geschichte der A rabischen litterature کتابی به زبان آلمانی اثر سترگ کارل بروکلمان و با ترجمه عربی عبدالحلیم نجار می باشد. ترجمه : تاریخ ... گزارش
5 | 1
تاریخ فرشته١٤:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو در خصوص تاریخ هند است و در چهار مجلد نفیس در دهه هشتاد خورشیدی در تهران به چاپ رسیده است نام دیگر ان نورسنامه ابراهیمی می باشد.گزارش
0 | 0
جنگ نامه گجرات١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو اثری منظوم از حیدری تبریزی.گزارش
0 | 0
ابله نامه١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو منظومه از میرزا اسماعیل مسیله گو متخلص به تایب تبریزی از شاعران معاصر می باشد. سایر منظومه های این شاعر عبارتند از : اعتراف نامه ، انژکسیون روحی ... گزارش
0 | 0
فیض القدیر١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو کتابی در چند جلداثر مرحوم حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه. این کتاب نفیس خلاصه عبقات الانوار فی مناقب ایمه اطهار ( ع ) میباشدکه پاسخی دندان شکن ب ... گزارش
0 | 0
مونس الاشباح و راحه الارواح١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو کتابی در خصوص معجزات چهارده معصوم ( ع ) نشر میراث مکتوب.گزارش
0 | 0
المیسر و القداح١٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو کتابی از ابن قتیبه دینوری. المیسر به معنی پرده داری. القداح که جمع قدح است چوب مخصوص قرعه زدن که بدون پیکان بود. و اما در جاهلیت المیسر و القدا ... گزارش
0 | 0
محل غار حرا١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو جبل النور.گزارش
0 | 0
موضوع تاریخ گیتی گشا١٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو تاریخ زندیه.گزارش
0 | 0
طبقات سلاطین اسلام١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو اثر استانلی لین پل. که توسط اقبال آشتیانی به فارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده است. در این کتاب به نحو ارزنده ای فهرست سلاطین کشورهای اسلامی اورده شد ... گزارش
0 | 0
کتابی در خصوص مزارات تبریز١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو روضه اطهار در قبور ابرار یا تاریخ ملا حشری اثر محمد امین حشری تبریزی. نشر محترم ستوده تبریز .گزارش
0 | 0
کتابی در خصوص مزارات شیراز١٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٣هو هزار مزار که خود ترجمه شد الازار فی حد الاوزار عن زوار المزار می باشد که توسط اقبال آشتیانی و علامه قزوینی تصحیح و تنقیح شده است.گزارش
0 | 0