بهمن

بهمن

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمعقرب١٥:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو کج وخمیده مانند دم عقرب.گزارش
0 | 1
رودبار١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو رود بزرگ.گزارش
0 | 0
شقایق نعمان١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو لاله قرمز. الشقایق النعمانیه فی العلما الدوله العثمانیه. چاپ نفیس مجلس.گزارش
0 | 0
سلخ کتاب١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو انتحال یا سرقت ادبی کتاب . مثال: برخی نظیر علامه قزوینی معتقد بودند که آثار اعتماد السلطنه نظیر الدرر التجیان ، مرآه البلدان و قریب بیست اثر وی م ... گزارش
0 | 0
سرمه سلیمانی١٥:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو سرمه ای که اگر بر چشم مالندنهان عالم عیان شود البته به اعتقاد برخی از قدما. ونام واژه نامه ای فارسی تدوین شده در هند. نسخه ملکی نگارنده.گزارش
0 | 0
ساهر١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو بیدار.گزارش
0 | 0
مشیب١٥:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو پیر ، پیر شدن.گزارش
5 | 0
نقط١٥:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو جمع نقطه.گزارش
0 | 0
بط١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو مرغابی.گزارش
5 | 0
معروفترین شرح دیوان حافظ١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو شرح سودی بوسنوی به ترکی که ترجمه فارسی آن نیز در چهار مجلد بارها به طبع رسیده است.گزارش
0 | 0
معروفترین نوع کاغذ در قرون ماضی١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو کاغذ سمرقندی. در جنگ تلاس که چینی ها اسیر سمرقندی ها شدند فن کاغذ سازی را به آنها آموختند.گزارش
0 | 0
الابنیه عن حقائق الادویه١٥:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو کهن ترین نسخه خطی فارسی . اثرابونصر موفق بن علی هروی به خط اسدی طوسی شاعر مورخ ۴۴۷ق. که به شماره AF340 در کتابخانه وین نگاهداری میشود که دو بار ب ... گزارش
0 | 0
گرشاسب نامه١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو منظومه ای حماسی از اسدی طوسی صاحب لغت فرس اسدی. هر دو اثر به چاپ رسیده است.گزارش
0 | 0
نستعلیق١٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو مرکب از نسخ تعلیق.گزارش
0 | 0
کامل الزیارات١٥:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو اثر ابن قولویه.گزارش
0 | 0
مدح و قدح١٤:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو مدح در منقبت و ستایش هست. قدح در نکوهش می باشد و به چهار بخش تقسیم می شود. ۱_ هجو ۲ _ هزل ۳_ طنز ۴_ شهرآشوب که نکوهش یک شهر یا مردم و حرف آن می ... گزارش
5 | 0
قداحی١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نکوهش سرایی ، هجو که متضاد آن مداحی می باشد.گزارش
0 | 0
درشت صحبت کردن١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو یعنی درست صحبت کردن هست.گزارش
0 | 0
صوامع١٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو جمع صومعه.گزارش
0 | 0
دو منظومه در خصوص جنگ با پرتغالی ها١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو ۱_ جنگ نامه کشم ( قشم ) . ۲_جرون نامه ( هرمز نامه ) .گزارش
0 | 0
شهر اشوب یا شهر انگیز١٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نوعی شعر در هجو یک شهر، حرف مردم ( حرفه های مردم ) و خود مردم. مثال : رباعی معروف مجیر الدین بیلقانی در هجو و نکوهش مردم سپاهان.گزارش
0 | 0
قره العین١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نور چشم، نورچشمی. لقب اولین زن بابی که کشف حجاب نمود. طاهره قره العین ( فاطمه برغانی ) .گزارش
0 | 0
لمحه العین١٤:٣٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو طرفه العین، در یک چشم بهم زدن.گزارش
0 | 0
لکسیکوس١٤:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو فرهنگنامه.گزارش
0 | 0
فیراموز١٤:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نوعی خط که شبیه به خط کوفی بودودر اصفهان از آن استفاده می شد که بعدها به بغداد رفت .گزارش
0 | 0
دکسوگرافی١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو پندارنامه.گزارش
0 | 0
stromata١٤:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو جنگ ، سفینه، کشکول. مانند کشکول شیخ بهایی ، یا سفینه تبریز.گزارش
0 | 0
صوان الحکمه١٤:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو گنجینه خرد.گزارش
0 | 0
florilegium١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو آنتولوژی ، گلچین یا برگزیده اشعار یا سخنان بزرگان.گزارش
0 | 0
historiographie١٤:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو تاریخ فلسفه.گزارش
0 | 0
کراسه١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو جزوه.گزارش
0 | 0
لیتوگرافی١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو چاپ سنگی.گزارش
0 | 1
باسمه خانه١٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو باسمه خانه یا بسمه خانه به معنی چاپخانه هست.گزارش
0 | 0
تایپوگرافی١٣:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو چاپ سربی.گزارش
0 | 1
کاما سوترا١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نمایشنامه ای اروتیک ( عشقی ) به زبان سنسکریت مربوط به هند باستان.گزارش
2 | 0
ایلغار١٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو هجوم، نهب ، چپاول. کلمه ای مغولی در زبان فارسی.گزارش
0 | 0
پیراستن١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو کاستن جهت آراستن.گزارش
2 | 0
قورخانه١٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو کلمه ای مغولی در زبان فارسی بوده و به معنی اسلحه خانه می باشد به شکل گور خانه نیز نوشته می شود.گزارش
2 | 0
اتوگراف١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نسخه خطی به خط خود مولف.گزارش
0 | 0
شمنیسم١٢:٢٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو ادیان ابتدایی.گزارش
0 | 0
القسطاطله١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو معرب اسپانیا.گزارش
0 | 0
لامیهالعجم١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو اثر طغرای اصفهانی به تقلید از لامیه العرب شنفری. این اثر به عربی سروده شده است.گزارش
0 | 0
دو شخص موسوم به ابن عربی١١:٢٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو ابن عربی عارف اندلسی صاحب فتوحات مکیه. ابن العربی قاضی پست و رذل اندلسی. جهت احتراز از اشتباه نام آن دو ، اولی را بدون ال معرفی می کنند.گزارش
0 | 0
مقطوعه١١:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو قصیده.گزارش
0 | 0
concentration camp١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو اردوگاه کار اجباری.گزارش
0 | 1
خلاصه فرهنگ سنگلاخ١١:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو خلاصه واژه نامه ترکی _ فارسی سنگلاخ اثر میرزا محمد مهدی خان استر آبادی منشی نادر شاه افشار ، واژه نامه عدن می باشد.گزارش
0 | 0
دارالندوه١٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو مجلس و محل تجمع افراد بالای چهل سال در عصر جاهلی، جهت اتخاذ تصمیمات مهم .گزارش
5 | 0
دیابولوس١٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو نام یونانی شیطان ، ابلیس معرب این کلمه می باشد.گزارش
0 | 1
مهستی گنجوی١٠:٠٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو شاعره هزال اهل گنجه متخلص به منیژه. رباعیاتی مشحون از هزل به فارسی دارد.گزارش
0 | 0
صنادید٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هو بزرگان.گزارش
0 | 0