منو
بهاره راد

بهاره راد

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,٤٢٠
لایک
٢٤٥
لایک
دیس‌لایک
١٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٢٢٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٤٢٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٢٢٠
لایک
لایک
٢٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

فرد جوانی که در کارش خیلی موفق است

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٩

جای کسی بودن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

کفر گویی، بی حرمتی بمقدسات

دیدگاه
٨

مثل هم فکر کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

به دل گرفتن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.