برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهار ا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تو همون حدود ١٤٠٠/٠١/١٩
|

2 به معنی: عالی، بسیار خوب
کلمه قدیمی و از مد افتاده هست و استفاده نمیشه
١٣٩٩/١٢/٠٦
|