دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,١٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣٩
لایک
لایک
١,١٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٣

ترتیبات سلسله مراتب

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٧

محل اسکان سکونت گاه محل اقامت محل زندگی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

آفرین. مرحبا باریکلا خوب بود

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨

چیپس ورق های نازک سیب زمینی سرخ شده

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٥

قدیمی از مدافتاده

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The man had paws as big as those of a bear.
دیدگاه

مرد چنگال هایی به بزرگی چنگال خرس داشت

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.