منو
آزیتا مهری

آزیتا مهری

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٠,٨٣٨
لایک
١,١١٧
لایک
دیس‌لایک
١٦٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٣١٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٨٣٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣١٢
لایک
لایک
١,١١٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٩

فراوانی تکرر فزایش

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٤

قدیمی از مدافتاده

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٥

توجیه

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٧

قطع ارتباط شکستن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٦

محل اسکان سکونت گاه محل اقامت محل زندگی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The man had paws as big as those of a bear.
دیدگاه

مرد چنگال هایی به بزرگی چنگال خرس داشت

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.