منو
آزاده جولایی

آزاده جولایی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٩,١٢٤
لایک
١,٠٢٧
لایک
دیس‌لایک
٥٧٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٨٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,١٢٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٨٠
لایک
لایک
١,٠٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٧٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

خودشیفتگی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

یساول

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

لت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٥

منوال

دیدگاه
١٤

بالونی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.