آزاد ادوای

آزاد ادوای

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهکرد١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٧جناب حسین اگر زبان شناس بودی میدونستی زبان اورامی یعنی چی باید بگردی پیدا کنی وسوال کنی شاید اگاهیت بره بالا از روی غرض جواب نده چون لازم نمیدانم تو ... گزارش
34 | 3
کرد١٦:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١٧ما پان کورد تو به خودت چی میگویی حتما منم باید به شما بگویم پان ترک غیر این نیست اگر توانستی مدرک بیار نه اینکه چند نفر بیان لایک کنند بعضی موقع تاری ... گزارش
32 | 3
غرب٠٤:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥غروب یا اروب از اروپ گرفتە شدەگزارش
9 | 1
لو٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢١لو در زبان کوردی سورانی هولیری یا اربیل یعنی ( چرا ) در اورامی لولو به بچه یتیم گفته میشود یا بچه که داره گریه میکند یا مشکلی دار میگوند اخ لوله گیا ... گزارش
9 | 0
عمو٠١:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢١عمو در زبان کوردی اورامی ( مامو ) کرمانجی ( آپو ) سورانی ( مامه ) این واژهای کوردی به نظر من درسته تر این واژه را عربها دزدیدن وبه عمه هم در اورامی ( ... گزارش
28 | 1
دار١٦:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٣قدیما کسی که اعدام میشد میگفتند سه دارهسه تکه دار را به هم میچسپاندن ومردم را اعدام میکردند دار از درخت کوچک تر است بین درخت وگیاه را دار میگویند هم ... گزارش
9 | 1
کوچک١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٢کوچک یا کەوچەک این یواژه در اورامی یعنی کمی میگوند کەوچەک یا کوچه از اون مثلا پنیر به من بدهید واژه اورامیش میشود ( وچکله ) یا ( وردیکله )گزارش
16 | 2
خالق١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٢این واژه نیز اورامی است که الانم تلفظ میشود خلک یا خلکه ک یا خلکان خالق ک را به ق عربها تلفظ کردند از اورامی یا کوردی دزدیده شده است خا در کلهوری ی ... گزارش
5 | 1
دشمن١٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٢دژمن یک واژه اورامی یا کوردیست به معنی فوش دادن نیز میاید دژمان یعنی فوش دژمان یعنی کسی که در روبه روی توست دژ کسی که روبه روی تو وایستاده این وا ... گزارش
14 | 3
پرچم١٠:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢در اورامی یا سورانی پرچم یک واژه کوردیه الانم استفاده میشود پر به منعی پرچ یا موی سر کە ازروی صورت میاد پایین وچم به معنی چشم است ( او پەرچەمو اگر ... گزارش
9 | 5
نقشه١٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢نقشه یک واژه دزیده شده توسط عرب با تغیر کوچک این واژه نخش یا نخشین یک واژه اورامی است یا نگار یا نگار کیش یا نگارنده در سورانی به کار گرفته میشود نخش ... گزارش
12 | 1
سور٠٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٢سور یعنی سرخ فارسی وگرمز یونانی دریای سور هم داریم عربها سور میگویند یک شهر هم در لبنان داریم که اونم سور بهش میگویندگزارش
7 | 1
بن٠٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٢بن یک واژه اورامی بیخ هر چیزی را بن میگویم بن و داری یا درخت بن و کیشی یا کوه یا اینا بن ش نه یعنی در بیخ ان قرار داردگزارش
7 | 2
جنوب٠٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٢در کوردوار چهار واژه داریم باکور یعنی شمال_ باشور یعنی جنوب_ روژهلات یعنی شرق_ روژاوا یعنی غربگزارش
7 | 1
شمال٠٦:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٢این واژه کوردی هست یعنی شم یعنی شمع ومال یعنی خونه عربهای چون خونه نداشتن به کسای که در شمال بودن شمال میگفتند یک بادی هم همیشه از بالا میاید در کور ... گزارش
2 | 1
غروب٠٦:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢این واژه که الان شده غروب به دست عربها عوض شده این واژه ریشه ان اورامیه وه به ان اروپ بوده که با تلفظ غلط عرب شده غروب الان اروپ ما شده اروپاگزارش
12 | 1
تاریخ٠٦:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٢تاریخ یه واژه اورامیه به معنای تار به معنی زعیف دیدن و ریخ ریخ یعنی ریشه به ریشه درخت میگوند ریخهگزارش
5 | 1
انگولک٠٦:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢انگولک کردن واژه اورامیه که ان به معنی کونه وگولک به معنی انگوشت یعنی انگوشتت را در کون کسی فرو کردن که به فارسی به ان یاعن میگویندگزارش
23 | 1
فیل٠٦:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٢فیل درستش پیل هست چون خیلی قدرت مند هست به بطی هم پیل میگویند چونداسم فیل گرفته میشود وهنیها هم بهش پیل میگوید ودر زبان لکی یا کلهوری یا لری به پول ... گزارش
7 | 1
کرد٠٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٢در جواب اقای حیسن دوست من حتا یک کلمه هم که باشد خیلی چبزهارا عوض میکند اسامی تاریخی استانبول ویرایش بیزانتیوم آگوستا آنتونینا رم جدید کنستانتینوپل ... گزارش
28 | 4
کرد٠٤:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٢قبل اسلام بولگس چی بودش تاریخ درسته نه تاریک چون از ریخه یا ریشه می آید هیچ ربطی هم به عرب نداردگزارش
18 | 2
کرد٠٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢دوست اذری من اینجا که میگید اورمان یعنی جنگل شاید باشد ولی اونجای که من زندگی میکنم جنگل نیست اوجا کوه داره دره داره ولی اسمش اورمان حضرت پیشالیارم ا ... گزارش
32 | 1
کرد٢٣:٥٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٠در مورد کورد بودن وزبانهای دیگر زبان ابزاریست برای فهمیدن نه جنگو جدال من به عنوان یک کورد یه چیزی را فهمیدم اینجا کسانی هستند که هیچ تمامند هیچ کدا ... گزارش
32 | 5
کرد٢٢:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٠نام بسام کورد اون اخر پسوند اسمشم مشخصه سگزی یا سقز کنونی یا سکاها استگزارش
28 | 2
قین٢٠:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٠قین در اورامی به مانای بدم میاید از تو بدم میاد ازشگزارش
9 | 1
تاته٢٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٠تاته یعنی پدر در اورامیگزارش
5 | 1