برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مارال ساسانی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اسم آیگین در زبان ترکی ب معنای ماه و خورشیده....
که مجاز از زیبا روی و ایل زیبا هستش....
و من خیلی خوش شانسم ک اسمم آیگینه...
و عاشق اسمم ه ...
١٣٩٨/٠٥/٠٢
|