برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امیر محمد یایجی

امیر محمد یایجی از مجموعه کندوکاوات مخاطب عام و سردرگمی در جامعه مستوحشان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همان مستوحشان آقا جان ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

2 خیزید گشته،《خیزیده》 ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

3 از بر جمع کردن واژه "مستوحش" می‌آید.

. معادل : بزدل‌ها - ترسویان
١٣٩٩/٠٦/١١
|

4 Chester در فهم زبان انگلیسی به معنای جدی و خلاق است و گاه به سخاوتمند و دوستانه نیز گرایش می‌یابد.
. اقتباس شده از شهر Manchester انگلستان که به م ...
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

5 جغرافیایی که از برای تاریخ اش مردمانی چکامه سرا بودند و آواز ها سرودند و یا کوهستانی طنین انداز ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

6 آن چه که روی داده و آنرا "گشته" می‌نامند

مهیا گشته
خوار گشته
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

7 بشری را که حادثه ای بر او روی داده باشد 《سانحی》 گویند. ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

8 والا ترین قدرتمندان ١٣٩٩/٠٥/١٩
|

9 برای مربوط کردن دو حادثه به کار میرود که نخستین اتفاق، ربط داده شده و واپسین رویداد، وصل گرفته شده میباشد :

همراهِ با، به واسطه‌ی
١٣٩٩/٠٥/١٩
|

10 معادل "مجموعه" ، "گردآمده" ١٣٩٩/٠٥/١٦
|

11 معادل واژه "قشقرق" ١٣٩٩/٠٥/١٤
|

12 سخن و گفتاری که به منظور حکم فرمایی خوانش میشود ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

13 زبان آورس، زبان رایج در آیمِنوال است که آنک ها آن را از آئلوس فرا گرفتند و اولین بار با تابش نخستین نور آریسونار بر کرانه های زوهایتزاک از اندوه سقوط ... ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

14 خیل ای از قدرتمندترین آینور که در زمان آفرینش آردا به آنجا کوچیدند و بر آن آمدند تا عناصر شکل نیافتند جهان را ترتیب دهند ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

15 نژاد آنک ها اولین نور زادگان آئلوس بودند، پادشاه آنک ها که دارای جاودانگی بی پایان بود، هور، یگانه نور تابان نام داشت و بعد از آفرینش والس ها از سلا ... ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

16 نژاد والس ها که دومین آفریده آئلوارس بود و او نت های موسیقی را به آنها آموخت و آنان نیز هر یک سرایی از سروده های آئلوس را هر ساله در کاخ ویلسابور برا ... ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

17 سلاردور | سرزمینی باستانی در رشته کتاب های سلاردور.
این سرزمین در سال ۳۰۲۶آرگیا در تاریکی سقوط کرد و والس ها که پیش تر در این سرزمین ساکن بودند به ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|