منو
طناز ( مریم )عسکری

طناز ( مریم )عسکری

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٩٥٢
لایک
٢٢٨
لایک
دیس‌لایک
١٦٤
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٤٥٨
رتبه کل
درباره‌ی من:

استاد شاهنامه خوانی و شاهنامه شناسی و خوشنویسی دانشگاه پیام نور تهران

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٩٥٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٤٥٨
لایک
لایک
٢٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

تبهکار

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

نوشته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

فرادان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

خداپذیری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

پایبندی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.