دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,١١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٩٠
لایک
لایک
١,٣٩٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٠٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

در حقوق به معنای شهرت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

بهای مشخص نشده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

گذشته فعل ها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

امر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

غفلت

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The perpetrator of this crime must be traced.
دیدگاه
٩

مرتکب این جرم باید ردیابی شود

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.