برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تاج یاس سپنتا

بنده مترجم زبان انگلیسی و عربی هستم.
و فرزندی از تبار زاگرس ایرانم.
در حال حاضر به صورت آزاد کار‌ای فرهنگی انجام میدم.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عموم لرها برای ندا به بزرگان خودشون ازش استفاده میکنند. مانای عمو را میدهد ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

2 برآمده ١٣٩٩/٠٧/١٠
|